Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Alkutekstien ja lopputekstien rakenteen ja tekemisen ymmärtäminen ja hallitseminen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 04.11.2019 - 08.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Oskar Franzen, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydään lyhyesti läpi alkutekstien historiaa, rakennetta ja eri tyylejä esimerkein. Krediittikäytännöt. Planssit. Workflow.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  100% läsnäolo luennoissa. Luennot, katselut, keskustelut, harjoitustyö yksin tai ryhmässä. Hyväksytty kirjallinen työ.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut ja palaute 16 t. Harjoitustyö yksitellen tai ryhmässä 20 t. Kirjallinen työ 18 t.

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi ELO-C3013 Avid I, ELO-C3015 Premiere, Photoshop, After Effects tai vastaava