Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Antaa leikkauksen opiskelijoille kokemusta elokuvan roolihenkilön näkökulmasta tapahtuvien perustilanteiden leikkaamisesta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 07.10.2019 - 18.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Oskar Franzen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutkitaan eri tapoja rakentaa näkökulmia ja analysoidaan niiden rakennetta. Leikataan annetusta materiaalista kohtauksia. Kurssilla katsotaan pitkä näytelmäelokuva josta analysoidaan kohtauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  100% läsnäolo luennoissa, muuten 80 % osallistuminen. Luennot, katselut, keskustelut, leikkaus. Leikkausharjoitukset ja analyysit puretaan yhdessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja työskentelyn ohjaaminen 32 - 48 t
  Itsenäinen työskentely 27-49 t

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3005 Fiktioleikkaus 5, 2 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssit ELO-C3001 Fiktioleikkaus 1 ja ELO-C3002 Fiktioleikkaus 2