Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Lisätä opiskelijan tietoisuutta dokumenttielokuvan rakenteellisista ominaisuuksista.

Laajuus: 1

Aikataulu: 20.04.2020 - 30.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Lakanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Alanärä, Anne Lakanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla analysoidaan erityyppisten dokumentaaristen elokuvien rakenteita. Jokainen opiskelija tekee valitsemastaan elokuvasta rakenneanalyysin ja esittelee sen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, katselut, keskustelut ja henkilökohtainen elokuva-analyysi ja sen esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmäärä 54 t 108 t:

  Luennot, ohjattu työskentely ja palaute 27 t

  Itsenäinen työskentely 27 81 t

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3018 Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi, 2-4 op

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suoritettuna Fiktioelokuvan leikkausanalyysi leikkauksen opiskelijoilla. Muille suositus: ELO-C3013 AVID 1 tai vastaava kurssi tulee olla suoritettuna.