Credits: 7

Schedule: 07.10.2019 - 08.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kokemusperäisesti elokuvan taiteellisen ja tuotannollisen ennakkosuunnittelun ja toteutuksen prosessia.
Opiskelija osaa toimia pääaineensa mukaisessa toimenkuvassa.
Opiskelija tuntee joitakin välineitä yhteisen vision muodostamiseen ja taiteelliseen prosessiin.
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan suunnittelu- ja ryhmätyötaitoja ja ymmärtää tiiminjohtamisen perusteet.

Pääainekohtaiset oppimistavoitteet määritellään kurssiesitteessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan kaksi lyhytelokuvaa, jossa on näyttelijöinä ammattilaisia ja/tai TeaKin MA-opiskelijoita.
Kurssi toteutetaan osin yhteistyönä Teatterikorkeakoulun Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman ja AV-Stadin ammattiopiston kanssa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Luennot, harjoitustyön tutoroitu suunnittelu ja toteutus, yksilö-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentely.
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyöhön. Itsenäisten tehtävien hyväksytty suoritus. Itsearviointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

8 op:n suoritus:

Kontaktiopetus ja tutoroitu työskentely 81 h
Itsenäinen yksilö- tai pienryhmätyöskentely 140 h

Opiskelijan pääaineesta riippuen työmäärä ja suoritustapa vaihtelee.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ELO-C3504 Tv-ilmaisu 1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Produktion ideointiosuus (Käsikirjoittajat ja tuottajat: Produktio: ideointi ja käsikirjoitus / Ohjaajat: Ohjaussuunnittelu 1: Käsikirjoituksen yhteiskehittely) onvat eri kursseja ja niille tulee ilmoittautua erikseen. Produktio-tuotannon post-production -kursseille tulee myös ilmoittautua erikseen.

Kurssille valitaan opiskelijat seuraavan järjestyksen mukaisesti: 1. pääaineopiskelijat (2. vuosi): ohjaus, elokuvaus, elokuvalavastus, äänisuunnittelu 2. muut opiskelijat, joilla on edellytykset ja etukäteen sovittu lupa osallistua kurssille.

Description

Registration and further information