Credits: 4

Schedule: 27.01.2020 - 07.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Sakari Kirjavainen

sakari.kirjavainen@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää keskeisimpiä ohjaajan ammattiroolin ulottuvuuksia fiktioelokuvan työprosessissa.
Opiskelija tietää ohjaajan position vallan ja vastuun näkökulmasta.
Opiskelija tutustuu ohjaussuunnittelun lähtökohtiin.
Opiskelija tuntee kokemusperäisesti näyttelijänohjauksen perusteita.
Opiskelija osaa lukea käsikirjoitusta ohjaajan- ja näyttelijäntyön näkökulmasta.
Opiskelija osaa asettaa muutamia ohjauksellisia tavoitteita ohjausharjoituksiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla tutustutaan ohjaajantyön eri ulottuvuuksiin tekstianalyysin, ohjaussuunnitelman, stanislavskilaiseen ohjausajatteluun pohjautuvien ohjaus- ja näyttelijäntyön harjoitteiden sekä ryhmäkeskustelujen kautta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Aktivoivat luennot, työpajamuotoiset yksilö- ja ryhmäharjoitteet, palaute, itsenäinen, kirjallinen työskentely
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen sekä itsearviointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 54 h: läsnäolovelvoite kontaktiopetuksessa 80 %
Itsenäinen työskentely: 40 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kirjallisuutta

Ohjauksen metodiikka 1 : Ohjauksen perusteet

  • Judith Weston: Näyttelijän ohjaaminen
  • David Mamet: Elokuvan ohjaamisesta, Tosi ja epätosi
  • Michael Rabiger: Film Directing Fundamentals
  • Travis, Mark (2002): Directing Feature Films – The Creative Collaboration Between Directors, Writers and Actors. Michael Wiese Productions. 
  • Halpern, Charna & Close, Del & Johnson Kim (1994): Truth in Comedy – The manual of improvisation. Meriwether Publishing. 
  • Hazenfield, Carol (2002): Acting on Impulse – the art of making improv theater. Coventry Creek Press.
  • Johnstone, Kieth: Impro – Improvisation and the Theatre

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ELO-C3513 Ohjauksen perusteet.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvailmaisu 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu elokuvaohjauksen 1. vsk:n opiskelijoille ja ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä 6.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

maanantai 27.1 9.30-15.00 - perjantai 7.2 9.30 -15.00

Description

Registration and further information