Credits: 3

Schedule: 16.03.2020 - 27.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tutustuu kokemuksellisesti joihinkin keskeisiin henkilöohjauksen käsitteisiin ja työkaluihin teorian ja käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija syventää ammatillista ymmärrystään ohjaajan ja näyttelijän työsuhteen vuorovaikutuksellisesta luonteesta ja ymmärtää ensemble-työskentelyn perusteet. Opiskelija ymmärtää ohjaajan position vallan ja vastuun näkökulmasta suhteessa näyttelijään. Opiskelija laajentaa tietojaan ja taitojaan erilaisista näyttelijänohjausmetodiikoista ja osaa käyttää tätä tietoa soveltavasti, luovasti ja kriittisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentelymuodot: Aktivoivat luennot, itsenäiset kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmäharjoitteet, palaute.
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Aktivoiva luento, työpajatyöskentely, ryhmäkeskustelu, ekskursio, itsenäinen työskentely
Arviointi: jatkuva arviointi, osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen, itsearviointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 54 h
Itsenäinen työskentely 27 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa ELO-C3509 Henkilöohjauksen perusteet -opintojakson

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3516 Ohjauksen perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen 1. vuoden opiskelijoille ja ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Kurssin maksimi osallistujamäärä on 6.

Description

Registration and further information