Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kohtauksen dramaturgiset perusulottuvuudett ja osaa käyttää tätä tietoa kriittisesti ja soveltavasti ohjaustyöskentelyssään. Opiskelija ymmärtää ohjaustyöskentelyn prosessiluonteen tekstistä kohti ohjauksellista tulkintaa. Opiskelija osaa rakentaa kohtausta näyttelijänohjauksen kautta eteenpäin sekä saa perusvalmiudet muokata tekstiä uuteen suuntaan. Opiskelija hallitsee blocking-ajattelun perusteet. Opiskelija syventää ohjauksellisia vuorovaikutustaitojaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 06.04.2020 - 09.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sakari Kirjavainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso on laboratoriomuotoinen intensiiviohjaustyöpaja, jossa kohtausta tutkitaan dramaturgisena yksikkönä ohjaajantyön, käsikirjoittamisen ja näyttelijäntyön näkökulmasta. Opintojaksolla työskennellään yksin ja pienryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työskentelymuodot: Työpajatyöskentely, itsenäinen työskentely, palaute
  Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  27 h kontaktiopetus
  27 h itsenäinen työskentely

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa ELO-C3509 Elokuvaharjoitus -opintojakson.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3516 Ohjauksen perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information