Credits: 1

Schedule: 02.09.2019 - 06.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee triangle- käsikirjoituksen yhteiskehittelyn työtavan elokuvaprosessissa.
Opiskelija osaa lukea käsikirjoitusta oman ammattiroolinsa kautta ja antaa dramaturgista ja rakentavaa sisältöpalautetta.
Opiskelija ymmärtää käsikirjoituksen kehittelyn prosessiluonteen.
Opiskelija syventää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan taiteellisessa ryhmätyöskentelyssä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on Produktio-elokuvatuotantoa orientoiva case-study -kurssi, jossa kehitellään triangle-työryhmänä Produktio-elokuvan käsikirjoitusta ideasta käsikirjoitukseksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Tutoroidut pienryhmäkeskustelut
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäisiin pienryhmätehtäviiin osallistuminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 10 h
Itsenäinen yksilö- tai pienryhmätyöskentely 17 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen, käsikirjoituksen ja tuotannon 2. vuoden pääaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä on 8.

Description

Registration and further information