Credits: 2

Schedule: 09.09.2019 - 13.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa tehdä dramaturgisen tekstianalyysin lyhytelokuvakäsikirjoituksesta.
Ohjaaja osaa muodostaa ohjauksellisen tulkinnan lyhytelokuvakäsikirjoituksesta.
Opiskelija osaa muodostaa ohjaussuunnitelman lyhytelokuvaan.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on orientoi Produktio-elokuvatuotantoa ohjaustyön näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija valmistaa vaiheistetusti ja ohjatusti ohjaussuunnitelman Produktio-lyhytelokuvaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Pienryhmätyöskentely, tutoroidut yksilötehtävät, itsenäinen työskentely
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, itsearviointi, vertaisarviointi

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kontaktiopetus 20 h
yksilötutorointi 7 h
itsenäinen työskentely 27 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3511 Ohjaussuunnittelu

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3519 Ohjaussuunnittelu 1: Käsikirjoituksen yhteiskehittely

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen 2. vuoden pääaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä on 2.

Description

Registration and further information