Credits: 2

Schedule: 16.09.2019 - 27.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tietää castingin eri ammattiroolit.
Opiskelija tuntee castingin käsitteen, ulottuvuudet ja erityisalueet.
Opiskelija ymmärtää näyttelijävalinnan ulottuvuudet ohjauksen ja luovan prosessin näkökulmasta.
Opiskelija hallitsee casting-metodiikan koekuvaustilanteessa ja osaa käyttää tietoja ja taitojaan soveltavasti, luovasti ja kriittisesti.
Opiskelija osaa ohjauksen näkökulmasta suunnitella ja hallita ammattimaisen elokuvan casting-prosessin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on orientoiva ennakkosuunnittelun kurssi Produktio-elokuvatuotantoon. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee ammatillista näyttelijävalintaprosessia, koekuvausten suunnittelua ja koekuvaustilannetta simulaatioharjoitteiden kautta. Opiskelija tutustuu erilaisiin casting-metodeihin ja harjoittelee ohjaajan ja näyttelijän välistä vuorovaikutusta koekuvaustilanteessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Aktivoiva luento, simulaatioharjoite, ekskursio, ryhmäkeskustelu, pienryhmätehtävät, palaute, itsenäinen työskentely
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetukseen, vertaisarviointi, itsearviointi, itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 40 h
Itsenäinen työskentely 14 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3511 Ohjaussuunnittelu: Casting

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4 tai vastaavat tiedot ja taidot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu elokuvaohjauksen 2. vuoden pääaineopiskelijoille ja toissijaisesti ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Opintojakson maksimi osallistujamäärä on 6.

Description

Registration and further information