Credits: 2

Schedule: 30.09.2019 - 04.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Produktio-elokuvatuotantoon orientoiva kurssi, jonka jälkeen opiskelija ymmärtää elokuvakohtauksen sisällön ja rakenteen suhteessa näyttelijäkoreografiaan ja kuvasuunnitteluun. Opiskelija osaa lukea elokuvakäsikirjoitusta kuvallisen ajattelun näkökulmasta. Opiskelija tutustuu kokemuksellisesti kohtauksen blockingiin yhteistyöprosessina ohjauksen, näyttelijäntyön ja kuvauksen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee master-tekniikan ja osaa soveltaa taitoaan luovasti, tutkivastii ja kriittisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan elokuvakohtauksien työstämistä ohjaajan, näyttelijöiden ja kuvaajan yhteistyönä tekstistä kuvasuunnitelmaksi ja toteutukseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Pienryhmätyöskentely, työpajatyöskentely, prosessityöskentely, itsenäiset tehtävät, palaute
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 27 h
Itsenäinen työskentely 27 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen ja kuvauksen 2.vuoden pääaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä on 4.

Description

Registration and further information