Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää näyttelijäharjoitusten merkityksen elokuvan ohjausprosessissa.
Opiskelija tuntee erilaisia metodeja ja ohjauksellisia tavoitteita harjoitteluun.
Opiskelija osaa tehdä harjoitussuunnitelman lyhytelokuvaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 09.09.2019 - 13.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Maylett, Saara Saarela

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.08.2019-21.12.2112):

Mahdolliset lisätietdot ja kysymykset Saara Saarela saara.saarela@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso orientoi BA-fiktio -elokuvatuotantoa (BAF) näyttelijänohjauksen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija valmistaa vaiheistetusti ja ohjatusti harjoitussuunnitelman BA-lyhytelokuvaan, jossa suunnitelma toteutetaan.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tämä kurssi on tarkoitettu 3. vuoden BA ohjaajaopiskelijoille, jotka suunnittelevat BA fiktioitaan. Kurssilla käydään yksilöllisesti läpi eri harjoitusmetodeja ja tapoja. Opiskelijat suunnittelevat, esittävät ja käyvät läpi oman harjoitussuunnitelmansa tulevaan lyhytelokuvaan. Opettajana toimii BA fiktioissa ohjauksen tutori Selma Vilhunen.


  Opiskelija ymmärtää näyttelijäharjoitusten merkityksen elokuvan ohjausprosessissa.
  Opiskelija tuntee erilaisia metodeja ja saa ohjauksellisia tavoitteita harjoitteluun.
  Opiskelija osaa tehdä harjoitussuunnitelman lyhytelokuvaan.

  Opintojakso orientoi BA-fiktio -elokuvatuotantoa (BAF) näyttelijänohjauksen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija valmistaa vaiheistetusti ja ohjatusti harjoitussuunnitelman BA-lyhytelokuvaan, jossa suunnitelma toteutetaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus: Pienryhmätyöskentely, tutoroidut yksilötehtävät, itsenäinen työskentely
  Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, itsearviointi, vertaisarviointi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille osallistuminen, tarkennetun harjoitussuunnitelman teko ja sen läpikäynti vastuuopettajan kanssa hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  27 h itsenäinen työskentely
  27 h tutoroidut yksilöharjoitukset

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Annetaan kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kirjallisuutta näyttelijäharjoituksista

  Perry, John: Rehearsal Handbook for actors and directors – A practical Guide

  https://aalto.finna.fi/Record/alli.805758


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C3520 Ohjaussuunnittelu 2: Ohjaussuunnitelma

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:


Description

Registration and further information