Credits: 2

Schedule: 16.09.2019 - 20.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Saara Saarela

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Selma Vilhunen selma.vilhunen@gmail.com

Lisäkysymykset Saara Saarela saara.saarela@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää mise-en-scène -ajattelua oman ammattiroolinsa kautta. Opiskelija osaa soveltaa elokuvailmaisullista ajatteluaan ja tarinan kerrontataitojaan konkreettisesti suhteessa kohtauksen, maailman, näyttelijäntyön ja kuvailmaisun rakentamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on orientoiva kurssi BA-Fiktioelokuvatuotantoon. Opintojaksolla opiskelija tutkii ja harjoittelee konkreettisen kohtaustyöskentelyn kautta yksittäisen kohtauksen sisällön, dramaturgian, kuvakerronnan ja maailman rakentamista. Opiskelija harjoittelee visualisointia elokuvanteon eri osa-alueiden (kuvaus, ohjaus, lavastus) välisessä yhteistyössä ja osaa soveltaa opintojaksolla saatuja tietoja ja taitoja luovasti ja kriittisesti.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi on tarkoitettu BA fiktioita suunnitteleville ohjaajille, kuvaajille ja lavastajille. Pukusuunnittelijoiden olisi myös suotavaa osallistua kurssille, kuten myös muu taiteellinen työryhmä.


Pääpaino on kuitenkin ohjaajan, kuvaajan ja lavastajan yhteistyössä. Kurssin teoriaosiossa käydään läpi mitä mise-en-scènellä elokuvassa tarkoitetaan, miten sitä eri ammattinimikkeet hahmottavat ja työstävät.

Käytönnön osa pitää sisällään yhden blokkaus päivän eli harjoituksen / työryhmä. Ohjaaja, kuvaaja ja lavastaja käyvät koko BAF käsiksensä "kuivaharjoitellen" läpi kronologisesti marsujen kanssa ja verbalisoivat intentionsa ja ajatuksensa toisilleen sekä pitävät kirjaa esiin tulleista idoista ja ajatuksista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Työpajamuotoinen ryhmätyöskentely, aktivoiva luento, palaute, itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely.
Arviointi: Jatkuva arviointi, kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Osallistuminen lähiopetuskeen ja blokkausharjoituksen teko.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

27 h kontaktiopetus
27 h itsenäinen yksilö- tai ryhmätyöskentely

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kirjallisuutta blokkaukseen

Steven D Katz: Cinematic Motion: a workshop for staging scenes

https://aalto.finna.fi/Record/alli.750240Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3515 Produktio tai vastaavat tiedot ja taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen, elokuvalavastuksen ja kuvauksen 3.vuoden pääaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä on 8.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kontaktiopetus, kunakin päivänä 9.30-16 tai vastaavan opettajan päivttäminä aikoina

Ti 17.9.
To 19.9.
Pe 20.9.


Description

Registration and further information