Credits: 2

Schedule: 24.02.2020 - 06.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hanna Maylett

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Sakari Kirjavainen

sakari.kirjavainen@aalto.fi

0504760711

Oskari Sipola

oskari@welhofilmi.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V, IV, V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oman ammattiroolinsa kautta jonkin elokuvaohjausta sivuavan elokuvan osa-alueen teoreettisesti ja käytännössä.
Opiskelija ymmärtää elokuvanteon monialaisuuden ja ryhmätyön vuorovaikutuksellisen luonteen.
Opiskelija osaa integroida opintojaksolla saavuttamansa ammatillisia tietoja ja taitoja tai metodiikkaa soveltavasti taiteelliseen elokuvanteon prosessiin ja syventää elokuvallista ajatteluaan, ilmaisullisia keinojaan elokuvan tekoprosessissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat ovat kaksiviikkoisia intensiivikursseja, joiden aihe ja sisältö vaihtelee vuosittain, mutta liittyy elokuvaohjaajan ammatillisia valmiuksia syventävään osaamiseen. Opettajina kurssilla toimivat ELOn opettajat tai vierailevat asiantuntijat. Työpajamuotoisella opintojaksolla opiskelija harjoittelee ja tutkii eriytetysti jotakin elokuvaohjauksen osa-aluetta tai teemaa ryhmätyössä muiden kanssa sekä harjoittelee teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kahden viikon kurssilla puretaan osiin tv-sarjakonseptin tekeminen, ja annetaan tehtävänantona opiskelijoiden tehdä joko yksin tai pareittain konsepti sarjalle, joista annetaan kurssin päätteeksi palaute. Opiskelijoiden konseptit perustuvat arvalla annettuihin spekseihin, joihin kuuluvat genre, kauden pituus, ja jaksojen pituus.

 Tutustumme omiin sarjakonsepteihimme, toteutettuihin ja toteuttamattomiin, sekä mahdollistamme opiskelijoille tv-käsikirjoituksiin tutustumisen omalla ajalla.

Ensimmäinen kurssiviikko alkaa johdatuksella konseptointiin (ja tehtävänannolla oman konseptin kehittämiseksi), jonka jälkeisinä päivinä sukelletaan yhteen osa-alueeseen kerrallaan: henkilöhahmot ja heidän esittelynsä, tematiikka ja draamallinen ydin, juonet ja tarinat, kerronta ja visuaalisuus, ja perjantaipäivän päätteeksi käydään läpi vielä kotimaisen tv-tuotannon konventioita ja lainalaisuuksia.

Toinen kurssiviikko alkaa kahden päivän itsenäisellä työskentelyllä oman konseptin parissa, ja keskiviikkona ja torstaina näitä konsepteja käydään läpi. Perjantai on varattu yhteiskeskustelulle löyhällä teemalla “miten tehdään hyvä tv-sarja?”, jossa fokus on erityisesti siinä, miten laatua voi kotimaisilla resursseilla tuottaa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Aktivoivat luennot, ekskursiot, työpajamuotoinen harjoittelu, katselut, tutoroitu itsenäinen suunnittelu ja harjoitustehtävät, katselu ja palautekeskustelu.
Arviointi: Opetukseen osallistuminen ja harjoitusten tekeminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuormittavuus riippuu kurssitoteutuksesta ja opintopistelaajuudesta, tarkemmat tiedot annetaan kurssiesitteessä.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Opetuspäiviä 8

Itsenäistä työskentelyä 2 päivää

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

 Pamela Douglas “Writing the TV Drama Series”

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C3514 TV-ilmaisu

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esitietovaatimukset ilmoitetaan kurssitoteutuksen yhteydessä kurssiesitteessä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille 2. vuodesta eteenpäin sekä erikseen kurssiesitteessä ilmoitettavalle muulle pääaineopiskelijaryhmälle. Toissijaisesti opintojakso on tarkoitettu ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä määritellään opintojaksoille toteutuskohtaisesti. Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään liittämään weboodi-ilmoittautumisen lisätietoihin ote sivuaine-opinto-oikeudesta tai muusta vastaavasta kurssille mahdollisesti oikeuttavasta dokumentaatiosta.

Description

Registration and further information