Credits: 4

Schedule: 13.01.2020 - 24.01.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pietari Koskinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää äänen erilaisia ilmaisullisia käyttöpoja elokuvailmaisussa perustasolla. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa analysoimalla elokuvakohtauksen äänikerrontaa sekä luomalla äänellä tunnelmaltaan erilaisia äänikokonaisuuksia elokuvan kohtauksiin. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää ääntä eri tavoilla elokuvakerronnassa perusteiden tasolla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, mahdollinen tentti. Kurssilla opiskellaan äänen eri käyttötapoja elokuvailmaisussa mm. esimerkkien, keskustelujen, harjoitustöiden, analyysien ja opiskelijoiden elokuva-esittelyiden avulla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen ja suoritetut tehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (24-48h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (32-56h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisia kirjoja:
Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Kurssin osallistujamäärä max. 12 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.

Description

Registration and further information