Laajuus: 4

Aikataulu: 13.01.2020 - 24.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pietari Koskinen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää äänen erilaisia ilmaisullisia käyttöpoja elokuvailmaisussa perustasolla. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa analysoimalla elokuvakohtauksen äänikerrontaa sekä luomalla äänellä tunnelmaltaan erilaisia äänikokonaisuuksia elokuvan kohtauksiin. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää ääntä eri tavoilla elokuvakerronnassa perusteiden tasolla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, mahdollinen tentti. Kurssilla opiskellaan äänen eri käyttötapoja elokuvailmaisussa mm. esimerkkien, keskustelujen, harjoitustöiden, analyysien ja opiskelijoiden elokuva-esittelyiden avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen ja suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (24-48h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (32-56h).

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisia kirjoja:
Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Kurssin osallistujamäärä max. 12 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot