Omfattning: 4

Tidtabel: 13.01.2020 - 24.01.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pietari Koskinen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää äänen erilaisia ilmaisullisia käyttöpoja elokuvailmaisussa perustasolla. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa analysoimalla elokuvakohtauksen äänikerrontaa sekä luomalla äänellä tunnelmaltaan erilaisia äänikokonaisuuksia elokuvan kohtauksiin. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää ääntä eri tavoilla elokuvakerronnassa perusteiden tasolla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, mahdollinen tentti. Kurssilla opiskellaan äänen eri käyttötapoja elokuvailmaisussa mm. esimerkkien, keskustelujen, harjoitustöiden, analyysien ja opiskelijoiden elokuva-esittelyiden avulla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

80% läsnäolo lähiopetukseen ja suoritetut tehtävät.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (24-48h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (32-56h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisia kirjoja:
Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Kurssin osallistujamäärä max. 12 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun, Elokuvaleikkauksen, Elokuvaohjauksen, Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation