Credits: 4

Schedule: 30.03.2020 - 09.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee pääpiirteissään eri äänialoilla käytettävät studioympäristöt sekä osaa perustasolla arvioida niiden teknisiä, akustisia, ja toiminnallisia ominaisuuksia suhteessa kuhunkin tarpeeseen. Opiskelija ymmärtää akustiikan ja signaalinkulun perusteita sekä hallitsee yksinkertaisen studioympäristön käytön. Opiskelija osaa käyttää kulloinkin kurssin fokuksessa olevaa laitteistoa osana studiokokonaisuutta. Opiskelija tietää yleisellä tasolla tärkeät studiotyöskentelyyn liittyvät parametrit niin tekniseltä, tuotannolliselta kuin myös ihmisten yhteistoiminnan kannalta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, oppimistehtävät, opintomatkat, kirjallisuus. Äänistudioympäristön teknisen, tuotannollisen ja esteettisen yhtälön pohtiminen ja harjoittelu sekä opitun reflektointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä oppimispäiväkirjan ja kirjallisuuteen ja omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (30-50h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (30-50h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä. Ilmoitetaan kurssilla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Description

Registration and further information