Credits: 4

Schedule: 16.03.2020 - 27.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee yksinkertaisen ammattimaisen kenttä-äänityskaluston käytön sekä osaa arvioida kenttä-kaluston tarpeita erityyppisissä äänitystilanteissa. Opiskelija tuntee kaluston, tekemisen prosessin sekä äänityslokaation laadulliset parametrit sekä osaa perustasolla arvioida näitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Perehdytään kenttä-äänityksen tekniikoihin, prosesseihin, käytäntöihin, toimimiseen yhteistyössä kuvaustilanteessa muun ryhmän kanssa, erilaisiin lokaatioihin ja akustiikan perusteisiin käytännön kautta. Pohditaan kenttä-äänityksen teknistä ja tuotannollista yhtälöä suhteessa taiteelliseen päämäärään. Harjoittelu sekä opitun reflektointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (40-60h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (40-60h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla. Mahdollisia kirjoja:
Viers: Location Sound Bible
Miles: Location Audio Simplified

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Muille kuin ensimmäisen vuosikurssin Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen opiskelijoille ei taata mahdollisuutta osallistua aiemmin mainittuihin kuvauksen ja dokumentaarisen elokuvan kanssa yhteistyössä tehtäviin harjoituksiin.

Description

Registration and further information