Omfattning: 4

Tidtabel: 16.03.2020 - 27.03.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee yksinkertaisen ammattimaisen kenttä-äänityskaluston käytön sekä osaa arvioida kenttä-kaluston tarpeita erityyppisissä äänitystilanteissa. Opiskelija tuntee kaluston, tekemisen prosessin sekä äänityslokaation laadulliset parametrit sekä osaa perustasolla arvioida näitä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Perehdytään kenttä-äänityksen tekniikoihin, prosesseihin, käytäntöihin, toimimiseen yhteistyössä kuvaustilanteessa muun ryhmän kanssa, erilaisiin lokaatioihin ja akustiikan perusteisiin käytännön kautta. Pohditaan kenttä-äänityksen teknistä ja tuotannollista yhtälöä suhteessa taiteelliseen päämäärään. Harjoittelu sekä opitun reflektointi.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (40-60h), Oppimistehtävät ja kirjallisuus (40-60h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla. Mahdollisia kirjoja:
Viers: Location Sound Bible
Miles: Location Audio Simplified

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Muille kuin ensimmäisen vuosikurssin Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen opiskelijoille ei taata mahdollisuutta osallistua aiemmin mainittuihin kuvauksen ja dokumentaarisen elokuvan kanssa yhteistyössä tehtäviin harjoituksiin.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation