Credits: 4

Schedule: 27.01.2020 - 07.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee Pro Tools -äänileikkausohjelman perusteet sekä osaa soveltaa käyttötaitoaan luovasti. Opiskelija ymmärtää ohjelman ja ohjelmaan kytkeytyvien järjestelmien erot perustasolla. Opiskelija osaa jäsentää Pro Tools -työskentelyssä tietoaan elokuvan äänen elementeistä luoden selkeää työnkulkua ohjelman ja työnsä puitteissa. Opiskelija osaa perustasolla esitellä työprosessiaan sekä perustella valintojaan teknistaiteellisessa ympäristössä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, oppimistehtävät, kirjallisuus. Pro Tools -ohjelman perushallinta. Työn organisointi. Teknisen välineen käyttö osana luovaa työtä. Erilaisten työtapojen yhteensovittaminen ko. työkaluun. Äänileikkaus ilman kuvaa sekä suhteessa kuvaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (20-50h), teknistaiteelliset oppimistehtävät sisältäen kirjallisuuden (30-60h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Katso MyCoursesin kurssin päänäkymästä Aikataulu

Description

Registration and further information