Laajuus: 4

Aikataulu: 27.01.2020 - 07.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee Pro Tools -äänileikkausohjelman perusteet sekä osaa soveltaa käyttötaitoaan luovasti. Opiskelija ymmärtää ohjelman ja ohjelmaan kytkeytyvien järjestelmien erot perustasolla. Opiskelija osaa jäsentää Pro Tools -työskentelyssä tietoaan elokuvan äänen elementeistä luoden selkeää työnkulkua ohjelman ja työnsä puitteissa. Opiskelija osaa perustasolla esitellä työprosessiaan sekä perustella valintojaan teknistaiteellisessa ympäristössä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, oppimistehtävät, kirjallisuus. Pro Tools -ohjelman perushallinta. Työn organisointi. Teknisen välineen käyttö osana luovaa työtä. Erilaisten työtapojen yhteensovittaminen ko. työkaluun. Äänileikkaus ilman kuvaa sekä suhteessa kuvaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (20-50h), teknistaiteelliset oppimistehtävät sisältäen kirjallisuuden (30-60h).

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Katso MyCoursesin kurssin päänäkymästä Aikataulu

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot