Omfattning: 4

Tidtabel: 27.01.2020 - 07.02.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Patrick Boullenger

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee Pro Tools -äänileikkausohjelman perusteet sekä osaa soveltaa käyttötaitoaan luovasti. Opiskelija ymmärtää ohjelman ja ohjelmaan kytkeytyvien järjestelmien erot perustasolla. Opiskelija osaa jäsentää Pro Tools -työskentelyssä tietoaan elokuvan äänen elementeistä luoden selkeää työnkulkua ohjelman ja työnsä puitteissa. Opiskelija osaa perustasolla esitellä työprosessiaan sekä perustella valintojaan teknistaiteellisessa ympäristössä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, oppimistehtävät, kirjallisuus. Pro Tools -ohjelman perushallinta. Työn organisointi. Teknisen välineen käyttö osana luovaa työtä. Erilaisten työtapojen yhteensovittaminen ko. työkaluun. Äänileikkaus ilman kuvaa sekä suhteessa kuvaan.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät sekä omaan oppimiseen liittyvän reflektiotehtävän suoritus.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (20-50h), teknistaiteelliset oppimistehtävät sisältäen kirjallisuuden (30-60h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus ja artikkelit ovat vaihtuvasisältöisiä ja ne ilmoitetaan kurssilla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Katso MyCoursesin kurssin päänäkymästä Aikataulu

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation