Credits: 3

Schedule: 11.11.2019 - 29.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pietari Koskinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää dialogileikkaajan työnkuvan, tehtävän vaatimukset sekä dialogileikkauksen tekniikan ja työkalut. Opiskelija ymmärtää dialogileikkauksen erityisvaatimukset ja oppii dialogin puhdistamista häiriöäänistä perustasolla. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa puhdistamalla ja leikkaamalla dialogia harjoituselokuvan kohtauksiin. Opiskelija tuntee dialogileikkauksen suunnittelun työnkulun sekä ymmärtää dialogin miksauksen perustasolla. Opiskelija kykenee arvioimaan dialogileikkauksen teknisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia elokuvan ääni-ilmaisussa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Perehdytään dialogileikkaukseen teorian ja käytännön avulla sekä tutkitaan eri tekniikoiden vaikutusta saavutettuihin tuloksiin. Perehdytään ilmaisullisten valintojen sekä teknisen suorituksen vuorovaikutukseen dialogileikkaamalla kohtauksia harjoituselokuviin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät, kirjatentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (16-24h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (56-64h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisia kirjoja:
Purcell: Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin:
Elokuva-ilmaisu 1
Elokuva-ilmaisu 2
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 3 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Description

Registration and further information