Credits: 4

Schedule: 16.12.2019 - 10.01.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pietari Koskinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää tehosteleikkaajan ja miksaajaan työnkuvat ja tehtävien vaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa luomalla ja valitsemalla harjoituselokuvan kokonaisuuteen sopivat äänitehosteet sekä miksaamalla sen. Opiskelija tuntee tehosteleikkauksen ja miksauksen työnkulun ja perusteet. Opiskelijat osaavat sanallistaa tavoitteitaan äänitehosteiden luomisen suhteen. Opiskelija ymmärtää äänitehosteiden ja miksauksen ilmaisulliset mahdollisuudet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Kurssi pyritään toteuttamaan yhteistyössä ohjauksen suuntautumisen kanssa siten että ohjaajat ja äänisuunnittelijat sekä tekevät, tutkivat ja keskustelevat valinnoistaan luoden maaperää yhteiselle elokuvanteon kielelle. Kurssi pyritään toteuttamaan toisen vuosikurssin Produktion yhteydessä. Perehdytään äänitehosteiden leikkaamiseen harjoituselokuvaan sekä sen miksaamiseen. Perehdytään esteettisten valintojen sekä teknisen suorituksen vuorovaikutukseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus (16-24h), oppimistehtävät ja kirjallisuus (56-64h).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harkitaan tapauskohtaisesti.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Äänen perusteet 3 op, jotka sisältyvät kursseihin
Elokuva-ilmaisu 1 ja Elokuva-ilmaisu 2
Lisäksi kurssit:
Produktio, Dialogileikkaus, Foley-äänitys
Laitoksen ulkopuolisille opiskelijoille ennakkovaatimuksena todistus n. 6 op:n kurssista ääniteknisistä perusteista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun sekä Elokuvaohjauksen pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.

Elokuvaäänityksen ja –äänisuunnittelun ja Elokuvaohjauksen pääaineiden ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Description

Registration and further information