Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää elokuvamusiikin dramaturgiset, soinnilliset ja rytmiset mahdollisuudet elokuvakerronnassa. Opiskelija tutustuu erilaisiin työskentelytapoihin elokuvaohjaajien, äänisuunnittelijoiden ja säveltäjien kesken. Opiskelija on osa työryhmää, joka toteuttaa työpajassa elokuvan musiikkiin ja äänisuunnitteluun keskittyviä harjoitustehtäviä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.02.2020 - 14.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pietari Koskinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Patrick Boullenger, Pietari Koskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Kurssi toteutetaan yhdessä Elokuvaohjauksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän kanssa. Opiskelijat toteuttavat harjoitustyöt ryhmissä sekä pohtivat valintojaan yhteisissä keskusteluissa. Kurssiin sisältyy myös luentoja elokuvamusiikin käyttömahdollisuuksista ja elokuvamusiikin tuottamisen käytännöistä. Työpajassa perehdytään elokuvamusiikin ilmaisullisiin mahdollisuuksiin, sekä tehdään harjoitustehtäviä, joissa tutkitaan musiikin ja äänen moninaisia ulottuvuuksia suhteessa kuvaan ja kerrontaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus (24-48h), oppimistehtävät (32-56h).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihteleva.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harkitaan tapauskohtaisesti.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information