Omfattning: 1

Tidtabel: 07.10.2019 - 11.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Pakula, Kaisa Mäkinen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ARTSin/Lumeen pajasääntöjen sisältämän ohjeistuksen ja osaa toimia ja käyttää pajan resursseja niiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija on omaksunut pajatyöskentelyyn liittyvät työturvallisuusvaatimukset ja osaa huomioida muiden pajan käyttäjien työskentelyyn liittyvät tarpeet ja turvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää oikein ja turvallisesti puu-, metalli- ja tekstiilityöskentelyyn liittyviä koneita ja laitteita sekä tiloja ja hän osaa myös käyttää yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä työtapoja ja työmenetelmiä. Pajatyöskentelyyn liittyvä osaaminen täydentyy elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineopinnoissa, pajalla tapahtuvan opetuksen ja erilaisten opiskeluun liittyvien projektien yhteydessä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pajatyöskentelyn ajokortti. Työturvallisuus pajatyöskentelyssä. Yleiset säädökset. Pajan tiloihin, koneisiin ja laitteisiin liittyvät toimintatavat ja käytännöt.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, yhteinen työskentely ja harjoitteiden kautta oppiminen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pajatyöskentelyn ajokortti. Työturvallisuus pajatyöskentelyssä. Yleiset säädökset. Pajan tiloihin, koneisiin ja laitteisiin liittyvät toimintatavat ja käytännöt.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pajasäännöt

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5004

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on pakollinen kaikille, joiden opinnot edellyttävät työskentelyä pajoilla.

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

-Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat.

- Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

- Sivuaineopiskelijat.

- Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

- Muut opiskelijat.Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 2/12

Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation