Credits: 3

Schedule: 27.01.2020 - 07.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Turunen

Contact information for the course (applies in this implementation): 


Kurssin opetuspaikkana on rakennus Otakaari 7. Luokka 377 tunnetaan myös nimellä Ateljee.

Voit ottaa yhteyttä kurssin opettajaan spostilla spyhala@gmail.com tai puhelimitse 0400361731

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on oppia ja omaksua lavasterakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Kurssin käynyt opiskelija tuntee rakentamiseen liittyvät käytännöt, ymmärtää miten lavasterakenteet yleisimmin toteutetaan, kykenee neuvottelemaan rakenteisiin liittyvistä tekniikoista ja osaa itsenäisesti suunnitella sekä toteuttaa pienimuotoisia lavasterakenteita.

Keskeisenä osaamistavoitteena on, että suunnittelija ottaa huomioon rakenteellisen ratkaisun vaikutukset visuaaliseen ilmeeseen taiteellisessa suunnittelussa.

Kurssilla tarkastellaan materiaalivalintoja, teknisiä ratkaisuja ja näiden suhdetta taiteellisiin tavoitteisiin ekologisesta näkökulmasta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rakennetaan koemalleja sekä luonnollisen kokoisia lavasterakenteita. Rakenteiden käyttäytymistä tarkastellaan erilaisin tehtävin, mm. rasituskokein. Kokeilujen yhteydessä analysoidaan rakenteissa tapahtuvia muutoksia ja haetaan vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tehtävien avulla opitaan erilaisia rakenteellisia toteutuksia.

Details on the course content (applies in this implementation): 


Opettaja Sampo Pyhälä on paikalla muina päivinä paitsi 29.1. , jolloin vierailevana opettajana toimii Jouko Koskinen, 4.2., jolloin vierailevana opettajana toimii Juho Lindström, sekä 5.2. jolloin on itsenäistä työskentelyä. Mahdollisuuksien mukaan vierailemme kurssin aikana Kansallisoopperassa tutustumassa ison mittakaavan tuotantojen rakennesuunnitteluun. Tieto ko vierailusta ja sen ajankohdasta varmistuu ennen kurssin alkua. Vierailu tulee tapahtumaan kurssin ilmoitettujen tuntien puitteissa, eikä pidennä työpäiviä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alustukset, demonstraatiot, harjoitustehtävät, tutustumiskäynnit.
Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssilla tehdään useita ohjattuja harjoitustöitä, joissa suunnitellaan, valmistetaan ja/tai testataan erilaisia rakenteita sekä niiden hajoamista kuormituksessa. Luentojen ja demonstraatioiden kautta tutustutaan lavasterakennustekniikoihin, materiaaliopin käsitteisiin sekä kerrataan mekaniikan, dynamiikan ja geometrian käsitteitä. Yleisiä arvioitavia asioita kurssilla ovat kyky hahmottaa rakenteisiin kohdistuvia voimia ja niiden aiheuttamia muodonmuutoksia, kyky arvioida minkä tyyppiset rakenteet ovat kestäviä sekä helposti ja taloudellisesti toteutettavia, käsitys tyypillisimmistä lavasterakenteista ja niiden valmistamistekniikoista sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun. Itsenäiset tehtävät arvioidaan suhteessa niiden yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Yksittäisiä arvioitavia asioita voivat olla mm ilmaisuvoimaisuus, rakenteen kestävyys, keveys, muunneltavuus, purettavuus kuljetusta varten, oivaltava materiaalien käyttö, tutkimuksellinen ote sekä kyky suunnitelmallisuuteen. Tehtävistä ja työskentelystä kurssilla annetaan suullinen palaute.
Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alustukset ja ohjattu työskentely 80%
Itsenäinen työskentely 20%

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

John Blurton: Scenery: Drafting and construction,
Bill Raoul: Stock scenery, construction handbook,
Birger Grönholm: Näyttämötekniikka

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rakennesuunnittelu ja tekniikka 3 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5006

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen edellyttää aiempaa suoritusta Työpajat ja työturvallisuus- tai Pajatyöskentely –kurssista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/12

Description

Registration and further information