Credits: 3

Schedule: 17.02.2020 - 28.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee 3D-mallinnuksen peruskäsitteet ja työnkulun, ja voi käyttää sitä suunnittelun ja visualisoinnin välineenä. Opiskelija hahmottaa 3D-työskentelyn eri vaiheet ja osaa valita sopivan työskentelymetodin tilanteen mukaan. Hänellä on riittävät perustaidot 3D-mallinnuksen opiskelun jatkamiseen itsenäisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Digitaalinen estetiikka. 3D-malli tilallisen ilmaisun välineenä. 3D-mallinnuksen käyttötarkoitukset eri aloilla. Mallinnuksen työnkulku käydään läpi ohjattujen ja itsenäisten harjoitustöiden avulla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjatut ja itsenäiset harjoitustehtävät. Oma projekti.

Arvosteluperusteet:
80 % läsnäolo ja suoritetut harjoitustyöt. Taitojen kehittyminen kurssin aikana, opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 60%
Ohjattu ja/tai itsenäinen työskentely: 40%

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

23302 Digitaalinen mallinnus I (V) (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5008

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

HYVÄKSYTTY – HYLÄTTY

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Katso maksimiosallistujamäärä weboodista.

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

1. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

2. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

3. Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

4. Sivuaineopiskelijat.

5. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

6. Muut opiskelijat.

Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen. Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/12

Description

Registration and further information