Credits: 3

Schedule: 02.03.2020 - 20.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Albert Laine +358 50 53 59 055, albert@albertlaine.com

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalla on perustietoja syvällisempi käsitys 3D-mallinnuksesta taiteellisen ilmaisun, tilanhahmotuksen ja visualisoinnin välineenä. Opiskelija osaa käyttää digitaalista valoa tilan ja tunnelman luomiseen ja tuottaa 3D-mallista stillkuvamuotoisen tai animoidun presentaation.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

3D-mallinnus taiteellisen ilmaisun, tilan luonnostelun sekä havainnollistamisen välineenä. Painopiste omien ideoiden visualisoinnissa sekä erilaisissa mallinnuskokeiluissa.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kontaktiopetuspäivinä opitaan uusia työkaluja / tekniikoita, joita sovelletaan kurssin projektitehtävässä. 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja keskustelut

Ohjatut ja itsenäiset harjoitukset

Oma projekti

Arvosteluperusteet:

80 % läsnäolo ja suoritetut harjoitustyöt. Opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 60%
Ohjattu ja/tai itsenäinen työskentely: 40%

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

23303 Digitaalinen mallinnus II (3 op)

ELO-C6005 3D-mallinnus skenografisessa suunnittelussa (3 op)

ELO-C5511 Digitaalinen lavastus ja efektit 2: 3D mallinnus ja digitaaliset efektit (3op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Katso maksimiosallistujamäärä weboodista.

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

-Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

-Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

-Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

-Sivuaineopiskelijat.

-Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

-Muut opiskelijat.

Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen.Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

3D-mallinnuksen perusteet –kurssin täytyy olla hyväksytysti suoritettu ennen tälle kurssille osallistumista.

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/10

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssilla käytetään luokkahuoneiden koneissa olevaa Blender -versiota.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

02.03.20 ma 09.00-12.00 Opettajan ja kurssin sisällön esittely. Kukin oppilaista valitsee stillkuvan referenssiksi. Opitaan lisää projektinhallintaa Blenderissä valmistelemalla työskentelytila kurssitehtävää varten. Opitaan pilkkomaan isompi projekti pienempiin, toteutettaviin osatekijöihin.

03.03.20 ti 09.00-17.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa.

04.03.20 ke 09.00-17.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa. 

05.03.20 to 09.00-17.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa.

06.03.20 pe 09.00-17.00  Omaa työskentelyä projektin parissa.

16.03.20 ma 09.00-12.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa.

17.03.20 ti 09.00-17.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa. 

18.03.20 ke 09.00-17.00 Tutustutaan lyhyesti uuteen tekniikkaan / metodiin. Jatketaan opettajan avustuksella kurssin projektitehtävän parissa. 

19.03.20 to 09.00-17.00 Cycles / Eevee varjostinkäytännöt sekä valaisu. Renderointiasetuksien optimointi. 

20.03.20 pe 12.00-16.00  Kurssitöiden viimeistely, palauttaminen ja arviointi

Description

Registration and further information