Laajuus: 2

Aikataulu: 28.10.2019 - 08.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Professsori Liisa Ikonen 050-5771042 liisa.ikonen@aalto.fi

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii ymmärtämään fyysisen ja käsitteellisen välistä suhdetta sekä käsitteellistämään taiteellisessa työskentelyssään abstrakteja asioita ja ilmiöitä. Opiskelija oppii keskustelemaan tekemistään ratkaisuista ja niiden perusteista sekä analysoimaan muiden tekemiä ratkaisuja.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla lähestytään fyysisen ja käsitteellisen välistä suhdetta luentojen ja useiden pienimuotoisten harjoitustöiden sekä yhteisten keskustelujen kautta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, keskustelut ja harjoitustyöt

Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Hyväksytty suoritus edellyttää 80% läsnäoloa ja suoritettuja tehtäviä.


Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla lähestytään fyysisen ja käsitteellisen välistä suhdetta luentojen ja useiden pienimuotoisten harjoitustöiden sekä yhteisten keskustelujen kautta.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

-Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

- Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

- Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

- Sivuaineopiskelijat.

- Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

- Muut opiskelijat.Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 4/12

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

PAIKKA: Otakaari 7 Atelje 377

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Maanantai 14.10 klo 14.00 - 17.00

Tiistai 15.10 klo 9.15 - 17.00

Keskiviikko 16.10 klo 9.15 - 17.00

Torstai 17.10 klo  9.15 - 17.00

Perjantai 18.10 klo 9.15 - 17.00


Maanantai 21.10 klo 14.00 - 17.00

Tiistai 22.10 klo 9.15 - 17.00

Keskiviikko 23.10 klo 9.15 - 17.00

Torstai 24.10 klo  9.15 - 17.00

Perjantai 25.10 klo 9.15 - 17.00


Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot