Credits: 3

Schedule: 09.03.2020 - 20.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

riikka.kytonen@aalto.fi

p. 050 4023651 (myös whatsapp)


kirsi.manninen@aalto.fi


  Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  IV

  Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kehitetään opiskelijoiden kuvallista ajattelua ja ilmaisua kokeilemalla erilaisia ilmaisutapoja ja –välineitä.

  Opiskelija vahvistaa taitojaan luonnostelutekniikoissa ja osaa soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Opiskelija ymmärtää visualisoinnin merkityksen suunnittelun ja kommunikaation apuvälineenä eri työvaiheissa ja osaa tuottaa omiin tarkoituksiinsa sopivia luonnoksia. Opiskelija oppii perustelemaan ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä.

  Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Tutustutaan luentojen ja esimerkkien avulla erilaisiin luonnostelutekniikoihin ja materiaaleihin. Harjoitetaan opiskelijan taitoa visualisoida suunnitelmiaan. Harjoitustehtävissä tutkitaan tiloja, tilanteita ja karaktäärejä piirtäen, maalaten, mallintaen ja muilla tekniikoilla: sekä digitaalisesti että käsin. Kehitetään jatkuvan havainnon ja luonnostelun taitoa. Kokeillaan uusia luonnostelun muotoja ja välineitä perinteisten rinnalla.

  Details on the course content (applies in this implementation): 


  Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Harjoitustehtävät, keskustelut, luennot. Mahdollinen kurssinäyttely.

  Arvosteluperusteet: Opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen. Taitojen kehittyminen kurssin aikana.

  Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

  Kurssin hyväksytty suoritus:

  kun tehtävät 4 kpl suoritettuna ja minimi läsnäolo täyttyy seuraavasti laskettuna:

  –  tablettiosuus 9.3 - 11.3: läsnäolo 80% minimi 18 h (22,5)
  –  loppuaika kurssista: 12.3.-20.3: läsnäolo 80% minimi 42 h (52,5)
  –  jos sairastut, ja joudut olemaan poissa yli 15 h/ 2 pv neuvottele vastuuopettajan kanssa korvaavuudesta esim. tehtävien suorittamisesta omalla ajalla

   Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   Tutustutaan luentojen ja esimerkkien avulla erilaisiin luonnostelutekniikoihin ja materiaaleihin. Harjoitetaan opiskelijan taitoa visualisoida suunnitelmiaan. Harjoitustehtävissä tutkitaan tiloja, tilanteita ja karaktäärejä piirtäen, maalaten, mallintaen ja muilla tekniikoilla: sekä digitaalisesti että käsin. Kehitetään jatkuvan havainnon ja luonnostelun taitoa. Kokeillaan uusia luonnostelun muotoja ja välineitä perinteisten rinnalla.

   Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   Luonnostelutekniikat, Sketching Techniques, Valokuvaus ja kuvankäsittely (kuvankäsittely –osuus)

   Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   hyväksytty/hylätty

   Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   Kurssin rakenne vaatii jatkuvaa osallistumista ja läsnäoloa. Kurssille ei voi osallistua, jos on tiedossa päällekkäisyyksiä, poissaoloja tai muita kursseja samaan aikaan.

   Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Katso maksimiosallistujamäärä weboodista.

   Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

   1. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

   2. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

   3. Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

   4. Sivuaineopiskelijat.

   5. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

   6. Muut opiskelijat.

   Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen.Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

   Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/12

   Additional information for the course (applies in this implementation): 

   Ennen kurssia: (voit käyttää tähän max. 5 h)

   Tuo kurssille mukaan itseäsi kiinnostavia pikkuesineitä, tekstuuripintaa (kankaita,pumpulia, kiviä,luonnonmateriaaleja, liitujälkeä, maalausjälkeä,
   pikkuesineitä (1-2cm). Tuo myös lyijykyniä ja tusseja tai muita itsellesi mieluisia kyniä (nopeiden) luonnosten tekemistä varten. Jos sinulla on oma
   tablettilaite, tuo se mukaan ja varaudu valokuvaamaan puhelimellasi. Tuoduista materiaaleista skannattuja/kuvattuja versioita yhdistetään kurssilla
   tehtävissä kuvateoksissa piirroksen ja valokuvien kanssa.

   Ensimmäisen kuvateoksen teemana tulee olemaan “mielenmaisema”, jossa näkyy tavalla tai toisella ihminen tilassa ja jokin tunne tai tunnelma. Työssä voit
   hyödyntää esim. sen hetkistä mielentilaasi tai jotain sinua inspiroivaa taideteosta, valokuvaa tai tapahtumaa.


   Details on the schedule (applies in this implementation): 

   Alustava aikataulu, tarkentuu kurssin alettua:

   ma 9.3. klo 9.15 -17 Sketchbook/ Bamboo paper / Kirsi Manninen

   ti 10.3 klo 9:15-17, Sketchbook/ Bamboo paper

   ke 11.3. klo 9 - 17, Sketchbook/ Bamboo paper, itsenäistä työskentelyä

   to 12.3 klo 9:15 - 17, itsenäistä työskentelyä, photoshop-luento

   pe 13.3 klo 9:15 – 16, itsenäistä työskentelyä, photoshop-luento


   ma 16.3 klo 9:15 – 17, itsenäistä työskentelyä

   ti 17.3 klo 9:15 – 17, SketchUp luento, itsenäistä työskentelyä

   ke 18.3 klo 9:15 - 17, SketchUp + photoshop luento, itsenäistä työskentelyä

   to 19.3 klo 9:15 - 17, itsenäistä työskentelyä

   pe 20.3 klo 9:15 - 16, itsenäistä työskentelyä, yhteinen katselu+keskustelu, kurssipalaute


   Description

   Registration and further information