Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmin käytettävät pintamateriaalit ja -työtavat ja kykenee keskustelemaan materiaalien käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kokeilemaan materiaaleja erilaisiin tarkoituksiin luovalla tavalla, ja osaa kehitellä erilaisia pinnoitteita ja pintakäsittelyjä osaksi käytännöllistä sekä taiteellista toteutusta.
Opiskelija ymmärtää erilaisten materiaalien merkityssuhteita taiteellisessa ilmaisussa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 23.03.2020 - 09.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sampo Pyhälä, Kimmo Turunen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 06.03.2020-21.12.2112):

Kurssin varsinainen opettaja on Titta Vilhunen.

S-posti hänelle: titta.vilhunen@gmail.com

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutkitaan ja kokeillaan materiaalien ominaisuuksia ja käytettävyyttä.
  Päähuomio on erityisesti pintatyöskentelyssä, massojen ja maalien käytössä.
  Kokeillaan ja tutkitaan erilaisia materiaaliyhdistelmiä ja yritetään löytää uusia pinnantyöstöratkaisuja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  HUOM! TIEDOKSI KURSSIN OSALLISTUJILLE 17.3.2020:

   

  Koronaviruksen vuoksi kontaktiopetukseen perustuva kurssi "Lavastuksen materiaalioppi" on nyt päätetty peruuttaa ajanjaksolla 23.03-09.04. 2020, mutta etäopetuksen mahdollisuudet ja mahdolliset arviointia koskevat muutokset pyritään selvittämään mahdollisimman pian.   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, alustukset, demonstraatiot, keskustelut, harjoitustehtävät ja näyttely kurssin tuotoksista.
  Arvosteluperusteet: Aktiivinen ja ennakkoluuloton työskentely, materiaaliin liittyvien perusasioiden oppiminen, uusien materiaaliyhdistelmien ja tekniikoiden kehittely, monipuolinen ja innovatiivinen materiaalin käyttö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, alustukset, demonstraatiot, keskustelut ja ohjattu harjoitustyö 80 %.
  Itsenäinen työskentely 20%.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Korvaavuudet
Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5004 Työpajat ja työturvallisuus tai 23295 Pajatyöskentely

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information