Credits: 3

Schedule: 09.12.2019 - 20.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Teemu Määttänen
Lecturer in Digital Design Methods in Film, Television and Theatre
Aalto University

m. +358 40 168 3334
teemu.maattanen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

The students find new ways to express themselves as designers via a new emerging digital technique or tool, or expand their knowledge on a special area of digital design.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Contents of the course change. Experiments with emerging digital design tools. The emphasis can be on developing one’s own expression, finding and embracing new experimental ways to work with digital tools, developing the artistic tools and skillsets of a designer, presenting one’s work or exploring a special area of digital design.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssilla tehdään lavastus- ja pukuluonnoksia tietokoneavusteisesti osallistujien omien ideoiden, opinnäytteeseen liittyvien ideoiden ja/tai ennakkoon annettun viriketehtävän pohjalta. Käsin tehtyjä luonnoksia voidaan myös digitoida ja jatkokäsitellä. Toisella viikolla näistä ja muista opiskelijoiden omista materiaaleista valmistetaan sähköinen esite, portfolio tai muu opiskelijaa hyödyttävä presentaatio kuten moodboard tai esittelymateriaalia vaikkapa produktion taiteelliselle työryhmälle.

Kurssin tavoite: harjoitella käyttämään aiemmin opetettuja tai tuttuja ohjelmia luonnosten tekemiseen ja koota niistä esite ja esittelymateriaalia ja omaksua Indesign taitto-ohjelman perusteet niin, että kykenet itse oppimaan lisää.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, discussions and research, visits
Supervised and independent exercises
80 % attendance and completed assignments. Motivation and constructive participation.
Attending the first lessons is required.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun olet etsinyt ideointimateriaalia, tehnyt vähintään kaksi luonnosta/kuvakulmaa annetusta tehtävästä, kirjoittanut niihin tekstit (n. 1⁄2 A4 sivu) ja koonnut näistä esitteen Indesign- ohjelmalla ja tulostanut sen joko paperille tai PDF- tiedostoksi ja esitellyt työn yksin tai ryhmässä pdf- tiedostona tai PowerPoint esityksenä.

Jos teet kurssilla opinnäytettäsi olet suorittanut kurssin hyväksytysti, kun saat tehtyä osan esitteestä valmiiksi, vähintään kaksi uutta luonnosta/työpiirrosta/kuvakulmaa digitaalisesti opinnäytteeseen liittyen, koonnut tämän osan Indesign- ohjelmalla ja tulostanut sen joko paperille tai PDF- tiedostoksi ja esitellyt työn pdf- tiedostona tai PowerPoint esityksenä. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching: 50%
Supervised and/or independent work: 50%

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

This course can be arranged as a part of other courses.
The amount of participants is limited. Please see the maximum number of participants in WebOodi.

The students will be accepted to the course in the following order:
1. Students of production design, design for the performing arts and costume design major
2. Exchange students of the above mentioned majors.
3. Minor students.
4. Other students of the Department of Film, Television and Scenography
5. Other students

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Voit tuoda kurssille mukaan vaikka tekemäsi pahvisen pienoismallin tai paperille piirretyn luonnoksen ja se voidaan valokuvata ja jatkokäsitellä photoshopissa tai muussa sinulle tutussa ohjelmassa.

Käsinpiirrettyä materiaalia ja vaikka netistä etsimääsi referenssikuvamateriaalia on hyvä olla myös mukana, sillä sitä voidaan hyödyntää myös Indesign harjoituksissa. Kurssilla on käytössä myös paperia ja tusseja ja voit tuoda omia värejäsi, mutta käsin piirtäminen paperille ei tällä kurssilla yksistään riitä vaan tarkoitus on tehdä jatkokäsittelyä digitaalisesti. Voit työskennellä yksin tai ryhmässä (2-4), oman ideasi/projektisi kanssa tai yhteisessä projektissa tai tekemällä alla olevaa viriketehtävää.

VIRIKETEHTÄVÄ, mikäli ei ole omaa opinnäytetyötä, jota haluaa tehdä tämän kurssin avulla valmiiksi

ESITTEITÄ, TEKSTIÄ: Etsikää myös itseänne kiinnostavia esitteitä niin paperisia kuin sähköisiäkin. Voitte myös miettiä etukäteen tekstiä, jonka liitätte esitteeseen.

Ennen kurssia etsi ja tuo referenssikuvia/ ideakuvia tai materiaalia seuraaviin kurssilla toteutettaviin tehtäviin (käytä max. 5 h):

Lavastussuunnittelijoille: Luonnostele tila ja 2-3 havainnekuvaa tilasta, jossa läpikuultavuus ja keveys on keskeistä. Tilassa muuttuu myös valotilanne ja tunnelma (esim. päivästä yöksi tms.) ja lisäksi tilassa on yksi lavastevaihto. Mieti miten ihminen/ hahmo on tai liikkuu ja muuttuu tilassa: lähellä, kaukana, ylhäällä, alhaalla, takana, edessä tms.

Pukusuunnittelijoille: Luonnostele tilaan hahmo, joka on läpikuultava ja keveä. Mieti karaktäärille jokin muutos esim. raskaasta kevyeksi, vaaleasta tummaksi, mustavalkeasta värilliseksi, notkeasta jäykäksi tms. Mieti hahmolle yksi ilmiasun vaihto. Mieti miten ihminen/ hahmo on tai liikkuu ja muuttuu tilassa: lähellä, kaukana, ylhäällä, alhaalla, takana, edessä tms.Details on the schedule (applies in this implementation): 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia kurssin aikana!

Ensimmäinen viikko 9.12. - 13.12.:

ma 9.12. klo 9-12 Aloitus ja tutustuminen työvälineisiin

ti 10.12. klo 9-12 Photoshop-perusteet (tarvittaessa, muuten luonnosten parissa työskentelyä)

ti 10.12. klo 12-17 Photoshop-perusteet (tarvittaessa, muuten luonnosten parissa työskentelyä)

ke 11.12. klo 9-12 Luonnosten työstämistä ohjatusti

ke 11.12. klo 12-17 Itsenäistä työskentelyä

to 12.12. klo 9-12 Luonnosten työstämistä ohjatusti

to 12.12. klo 12-17 Itsenäistä työskentelyä

pe 13.12. klo 9-12 Kirjoittamistehtävä, itsenäistä työskentelyä

pe 13.12. klo 12-17 Kirjoittamistehtävä, itsenäistä työskentelyä

Toinen viikko 16.12. - 20.12.:

ma 16.12. klo 9-12 Indesign perusteet

ti 17.12. klo 9-12 Indesign perusteet

ti 17.12. klo 12-17 Indesign perusteet + itsenäistä työskentelyä

ke 18.12. klo 9-12 Indesign perusteet

ke 18.12. klo 12-17 Indesign, itsenäistä työskentelyä

to 19.12. klo 9-12 Indesign, itsenäistä työskentelyä

to 19.12. klo 12-17 Indesign, itsenäistä työskentelyä

pe 20.12. klo 9-12 Indesign, itsenäistä työskentelyä

pe 20.12. klo 12-17 Indesign, itsenäistä työskentelyä


Description

Registration and further information