Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää digitaalisten efektien merkityksen omassa työssään. Hän on perillä digitaalisia efektejä sisältävien taiteellisten projektien työnkulusta eri ammattiryhmien näkökulmista.

Laajuus: 2

Aikataulu: 23.09.2019 - 27.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Miia Haavisto, Pietari Koskinen, Anne Lakanen, Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pietari Koskinen, Anne Lakanen, Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.07.2019-21.12.2112):

Rauno Ronkainen rauno.ronkainen@aalto.fi 

Mäkinen Kaisa kaisa.makinen@aalto.fi

Lakanen Anne anne.lakanen@aalto.fi

Pietari Koskinen pietari.koskinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Digitaalisten efektien käyttö elokuvatuotannossa eri luennoitsijoiden näkökulmasta. Esimerkkien ja oman harjoitustyön avulla hahmotetaan digitaalisten efektien ilmaisumahdollisuuksia ja asemaa osana erilaisia tuotantoja kaikkien pääaineiden näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijoiden omat ryhmissä suoritettavat harjoitteet ja työskentelyn seuranta.
  Tehtyjen harjoitteiden katselu ja analysointi / palaute ryhmissä.
  Läsnäolo opetuksessa pakollista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Osallistuminen ensimmäisenä kurssin päivänä edellytys kurssin loppuun suorittamiselle.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja ohjattu työskentely 24 t, itsenäinen työskentely 30 t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali jaetaan kurssin aikana ja kaikki materiaali pohjautuu kurssin luentoihin ja materiaali vaihtelee vierailevien luennoitsijoiden mukaan.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Edellyttää kurssien Elokuvailmaisu 1 – 4 sekä Produktio suorittamista hyväksytysti.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetus päivittäin Otakaari 7

  klo. 9:00 - 17:00