Credits: 3

Schedule: 01.10.2019 - 01.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Sampo Pyhälä, spyhala@gmail.com, puh. 0400361731

Kimmo Karjunen, kimmo.karjunen@uniarts.fi

 


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kehittää, kokeilla ja soveltaa materiaalien, pintakäsittelytekniikoiden sekä valaisun yhdistelmistä syntyviä efektejä, tunnelmia, illuusioita ja dramaturgisia aineksia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla kokeillaan valoon reagoivia materiaaleja sekä pintakäsittelytekniikoita mm. tylliin ja muihin puoliläpäiseviin ja läpikuultaviin materiaaleihin ja tutkitaan näitten valaisua käytännössä. Perehdytään yleisimmin esityksissä hyödynnettäviin pintamateriaalin ja valaisun yhdessä synnyttämiin ilmiöihin. Kurssi päättyy demonstraatioon, jossa yhdistyy erilaisten lavastemateriaalien ja valon käyttö osana tilallista kokonaisuutta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arviointi perustuu harjoitustehtäviin, oppimispäiväkirjaan sekä aktiivisuuteen ryhmätyötilanteissa.
Arviointiperusteet: oppimispäiväkirjan käyttö oman osaamisen ja oppimisen välineenä, aktiivinen ja monipuolinen osallistuminen ideointiin ja toteutukseen sekä keskusteluihin; sisältöjen omaksuminen, tutkiva asenne ja ryhmätyökyky.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Yleisiä arvioitavia asioita kurssilla ovat kyky suunnitella
tylli- tai läpivalaistava kangas, erilaisten maalaustekniikoiden omaksuminen,
fondien ripustustekniikan omaksuminen sekä kyky löytää ja kehittää valon avulla
rakentuvia dramaturgisia, väriopillisia, psykologisia yms ilmiöitä. Arviointi
perustuu ryhmätehtäviin osallistumiseen ja tehtävien purkukeskusteluihin sekä
tehtäviin sisältyvien itsenäisten osa-alueiden suorittamiseen
näkemyksellisesti.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 50%, itsenäistä työskentelyä 50 %. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä .
Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Arvio kurssilla käytettävistä työmuodoista ja niiden toteutumisesta. Ryhmätöiden
eteneminen vaikuttaa kuitenkin toteutumaan merkittävästi.

50% on ohjattua ryhmätyöskentelyä

20% ryhmien itsenäistä työskentelyä

15% luentoja ja tekniikoiden opettamista

10% keskustelu- ja palautetilanteita

5% itsenäistä työskentelyä


Details on the course materials (applies in this implementation): 

Opiskelijoilta, jotka eivät ole käyneet kurssia ELO-C6004 Valosuunnittelu, tila ja muoto, edellytetään on, että heidän tulee lukea ennakkoon ennen kurssin alkamista seuraavat tekstit, sekä hallita
niissä esitelty valosuunnittelun sanasto:

Skip Mort: Stage Lighting: The Technicians’ Guide,  2nd edition, Bloomsbury 2015

kappaleet 1-8 ja 14-17

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5201

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Ti 1.10. klo 9.00 - 12.15 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Valo- ja äänisuunnittelun laitos (VÄS), Lintulahdenkatu 3, Helsinki,  6krs valostudiossa. Käydään
läpi kurssin rakenteen, tavoitteet ja tutkitaan valollisia ilmiöitä valmiiden
materiaaliesimerkkien avulla. Jaetaan ryhmät ja annetaan tehtävät.

Ma 14.10. ryhmien tulee viimeistään lähettää annetun tehtävän
mukaiset kuvat tarkistettaviksi.
Opettajat arvioivat onko kuvat realistista
toteuttaa isoon kokoon neljässä päivässä ja toimivatko ne suhteessa kuhunkin
maalauspohjaan (tylli tai läpivalaistava kangas). Varautukaa siihen, että kuvia
täytyy mahdollisesti korjata.

Ti – pe 22.10. - 25.10. klo 9.15 - 17.00  Otakaari 7
lavastamossa toteutetaan maalaukset tylleille ja läpivalaistavalle kankaalle.
Lavastamossa on saatavilla suojavaatteita, mutta opiskelija voi ottaa myös omat
maalausvaatteet. Huom! mm maalausten päällä kävellään, joten myös
kengät/sukat saattavat likaantua. Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmissä.
Opettaja Sampo Pyhälä paikalla töitten etenemisen vaatimalla tavalla – koko
ajan - varsinkin alussa.

Ma 28.10. klo 13.30 – 17 ja ti – pe 29.10.- 1.11. klo 9 - 17
VÄS 6krs valostudio.
Valmistetut materiaalit on siirretty VÄS:n valostudioon ja
työskentely jatkuu valojen suunnittelulla, rakentamisella ja ohjelmoimisella.
Lopputuloksena on ryhmien yhteinen demo, jossa tutkitaan valollisia ja
dramaturgisia ilmiöitä. Demoa varten kutsutaan yleisöksi opiskelijoita ja
opetushenkilökuntaa. Työskentely tapahtuu ryhmissä sekä itsenäisesti, että
ohjatusti Kimmo Karjusen johdolla. Ryhmät jakavat työskentelyvuorot viikon
alussa.


Description

Registration and further information