Credits: 5

Schedule: 09.12.2019 - 13.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijan hahmottaa seuraavia ilmiöitä: länsimaisen taiteen, nimenomaan eri esitysmuotojen kehityskaari esihistoriallisilta ajoilta 1980-luvulle: tyylikausien ominaispiirteet ja niiden keskeiset teokset ja tekijät. Opiskelija ymmärtää kulttuurikausien taustalla vaikuttaneita uskonnollis-poliittisia aaterakennelmia, niiden vaikutuksia esittäviin taiteisiin sekä taidemuotojen välistä dynamiikkaa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi etenee kronologisesti esihistoriallisesta ajasta 1980-luvulle. Runsaan kuvamateriaalin ja näytteiden avulla opiskelijat tutustutetaan arkkitehtuurin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden keskeisimpiin ilmiöihin. Syyslukukauden luennot käsittelevät esittävien taiteiden varhaisia muotoja esihistoriallisista kulttuureista 1800-luvun alkuun. Kevätlukukaudella aiheina ovat 1800-luku sekä 1900-luvun keskeiset taidesuuntaukset ja niiden keskeiset tekijät. Kokonaisuuteen sisältyy myös kahden luentokerran mittainen kuva-analyysin kurssi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot.

Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi etenee kronologisesti esihistoriallisesta ajasta 1980-luvulle. Runsaan kuvamateriaalin ja näytteiden avulla opiskelijat tutustutetaan arkkitehtuurin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden keskeisimpiin ilmiöihin. Syyslukukauden luennot käsittelevät esittävien taiteiden varhaisia muotoja esihistoriallisista kulttuureista 1800-luvun alkuun. Kevätlukukaudella aiheina ovat 1800-luku sekä 1900-luvun keskeiset taidesuuntaukset ja niiden keskeiset tekijät. Kokonaisuuteen sisältyy myös kahden luentokerran mittainen kuva-analyysin kurssi.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5215

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kuvaus on Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelman mukainen.

Kurssi on tarkoitettu esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineopiskelijoille.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Description

Registration and further information