Credits: 2

Schedule: 01.10.2019 - 04.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elina Lifländer

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Aallossa, professori Liisa Ikonen 050-5771042

TEAK Vastuuhenkilö: Paula Salminen
muut opettajat: Asta Honkamaa ja Jussi Moila

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen kokonaisuuksien hahmottamisessa. Hän on tutustuu dramaturgian peruskäsitteisiin ja saa käsityksen dramaturgian historiallisuudesta ja muuttuvaisuudesta sekä draaman dramaturgian perusteista. Opiskelija harjoittelee tekstien lukemista, esitysten katsomista ja niistä keskustelemista toisten opiskelijoiden kanssa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Dramaturgian johdantokurssi, joka toteutetaan yhdessä ohjauksen, näyttelijäntaiteen, lavastuksen, sekä valo-, ääni- ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kanssa.

Details on the course content (applies in this implementation): 


Ennakkolukemisto:

Franz Xaver Kroetz: Riistapolku

Caryl Churchill: Kullanmuru

Dramaturgiakirja - luku Dramaturgisia käsitteitä s. 201-236

Marko Järvikallas: Näyttämöllinen tilanne

Ennakkotehtävä:

Lue Dramaturgiakirjan luku Dramaturgisia käsitteitä. Valitse
käsitteistä kaksi itseäsi tällä hetkellä eniten kiinnostavaa. Kirjoita itsellesi
muistiin ranskalaisilla viivoilla, miksi valitsit juuri nämä käsitteet, mikä
niissä sinua kiinnostaa ja millaisia kysymyksiä ne sinussa herättävät. Tuo
muistiinpanosi mukanasi kurssin ensimmäisenä päivänä ja varaudu keskustelemaan
niistä.

Kurssin ennakkolukemisto löytyy MATERIAALIT -kansiosta!

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5216

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun 1. vuosikurssin opiskelijoilla ei ilmoittautumista. 

Muut: ota yhteys lavastuksen ja pukusuunnittelun opintokoordinaattoriin. Lisätiedot kurssista toimitetaan suoraan osallistujille.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoun kanssa ja on suunnattu esittävien taiteiden lavastuksen sekä pukusuunnittelun 1. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

JOHDATUS DRAMATURGIAAN JÄRJESTETÄÄN TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULUSSA

osoitteessa Haapaniemenkatu 6.

Päivittäin Klo. 9.00 - 17.00


Ti

1.10.2019

09.30 - 17.30

K-614 Ryhmätyö 614, K-607 Ryhmätyö 607, K-505 Ryhmätyö 505,
K-511 Ryhmätyö 511, Studio4 Studio 4

Ti

1.10.2019

09.30 - 14.30

K-156 Auditorio 1

Ke

2.10.2019

09.00 - 17.00

K-614 Ryhmätyö 614, K-607 Ryhmätyö 607, K-505 Ryhmätyö 505,
K-511 Ryhmätyö 511, Studio4 Studio 4

To

3.10.2019

09.00 - 17.00

K-614 Ryhmätyö 614, K-607 Ryhmätyö 607, K-505 Ryhmätyö 505,
K-511 Ryhmätyö 511, Studio4 Studio 4

To

3.10.2019

19.00 - 20.45

Riistapolku -esityskatselu, HKT, Pieni Näyttämö

Pe

4.10.2019

09.00 - 17.00

K-614 Ryhmätyö 614, K-607 Ryhmätyö 607, K-505 Ryhmätyö 505,
K-511 Ryhmätyö 511, Studio4 Studio 4

Pe

4.10.2019

09.00 - 17.00

K-156 Auditorio 1


Description

Registration and further information