Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa määritellä, mitä termillä draama tarkoitetaan. Hän osaa erottaa draaman
dramaturgian muista dramaturgian osa-alueista. Opiskelija osaa kuvata draaman dramaturgian teoriaa ja käytäntöä. Hän osaa tehdä havaintoja draamallisen ajattelun merkityksestä teatterin historiassa, länsimaisessa kulttuurissa ja nykytodellisuudessa. Opiskelija osaa määritellä ja ottaa käytäntöön draaman dramaturgian keskeisiä käsitteitä kuten henkilö, toiminta, juoni, tilanne, käänne. Hän osaa suhteuttaa draamaa kirjallisuuden lajityyppeihin ja tunnistaa sen erityisyyden kirjallisuuden ja esityksen välissä olevana lajina.

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 27.04.2020 - 06.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Lifländer

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Lifländer

Kurssin yhteystiedot (voimassa 16.03.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja Elina Lifländer

Kurssin vetäjä Jussi Moila.

Poikkeustilanteessa kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna/videoluentoina kurssille varattuna ajankohtana.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä opintojakso.
  Tämä opintojakso kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen, ohjauksen, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun opetussuunnitelmiin. Vastuuohjelma on dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  DRAMATURGIA I (27.4 – 6.5.2020) – KURSSIN OHJELMA (Jussi Moila)

  Huom: Tarkistamme ja
  tarkennamme kurssin ohjelmaa yhdessä sen edetessä.

  27.4. MAANANTAI

  09:15 KURSSIN AVAUS: tutustuminen, opettaja ja
  opiskelijat esittäytyvät, keskustelu kurssista sekä päivän tehtävien jako (ZOOM)

  10:30 LUENTO 1 – DRAMATURGIA: ”HENKILÖT JA ESIINTYJÄT”
  – (ZOOM)

  11:30 LOUNAS

  12:30 TEHTÄVIEN TEKEMISTÄ (OMA TYÖSKENTELY)

  17:00 TEHTÄVIEN PALAUTUS

  28.4. TIISTAI

  09.15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09:30 TEHTÄVIEN PURKU (ZOOM)

  11:30 LOUNAS

  12:30 LUENTO 2 – DRAAMA 1: KONFLIKTI ja
  TILANNE – (ZOOM)

  13:30 TEHTÄVIEN JAKO ja TEHTÄVIEN TEKEMISTÄ (OMA TYÖSKENTELY)

  17:00 TEHTÄVIEN PALAUTUS

   

  29.4. KESKIVIIKKO

   

  09:15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09:30 TEHTÄVIEN PURKU (ZOOM)

  11:30 LOUNAS

  12:30 LUENTO 3 – DRAAMA 2: JUONI ja TARINA – (ZOOM)

  13:30 KUINGATAR K:N YHTEINEN LUKU ja
  KESKUSTELU (ZOOM)

  16:30 TEHTÄVIEN ANTO

   

  30.4. TORSTAI

   

  09:15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09:30 TEHTÄVIEN PURKU (ZOOM)

  11:30 LOUNAS

  12:30 LUENTO 4 – DRAAMA 3: DRAAMALLINEN AIHE –
  (ZOOM)

  14:30 TEHTÄVIEN PURKU (ZOOM)

  16:30 KURSSIN PÄÄTEHTÄVÄN ANTO, KUNINGATAR K:N
  TEKSIANALYYSIN POHJALTA

  4.5. MAANANTAI

  09.15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09.30 à yksilöllistä
  ohjausta PÄÄTEHTÄVÄN suunnittelussa sekä tehtävän tekemistä

  (OMA TYÖSKENTELY ja
  jokainen vuorotellen opettajan kanssa ZOOMISSA)

  11:30 LOUNAS

  12:30 à yksilöllistä
  ohjausta TEHTÄVÄN suunnittelussa sekä tehtävän tekemistä

  (OMA TYÖSKENTELY ja
  jokainen vuorotellen opettajan kanssa ZOOMISSA)

  16:00 – YHTEINEN lyhyt esittely ryhmällä ja
  opettajalle oman tehtävä työvaiheesta (ZOOM)

  5.5. TIISTAI

  09.15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09.30 à yksilöllistä
  ohjausta PÄÄTEHTÄVÄN suunnittelussa sekä tehtävän tekemistä

  (OMA TYÖSKENTELY ja
  jokainen vuorotellen opettajan kanssa ZOOMISSA)

  11:30 LOUNAS

  12:30 PÄÄTEHTÄVÄN läpikäyminen koko ryhmän
  kanssa (ZOOM)

  15:30 PÄÄTEHTÄVÄN VALMISTELU KESKIVIIKON
  ESITTELYÄ VARTEN (OMA TYÖSKENTELY)

   

  6.5. KESKIVIIKKO

   

  09.15 PÄIVÄN AVAUS (ZOOM)

  09.30 PÄÄTEHTÄVIEN PRESENTAATIO JA KESKUSTELU (MUKANA
  Camilla Nenonen, joka tulee opettamaan seuraavaksi alkavaa kurssia TEKSTISTÄ
  TILAKSI) (ZOOM)

  11:30 LOUNAS

  12:30 PÄÄTEHTÄVIEN PRESENTAATIO JA KESKUSTELU
  (mukana Camilla Nenonen, joka tulee opettamaan seuraavaksi alkavaa kurssia
  TEKSTISTÄ TILAKSI) (ZOOM)

  14:00 LAURA RUOHOSEN ALUSTUS ja KESKUSTELU:
  ”KUNINGATAR K.” (ZOOM)

  (Kuningatar K:n kirjoittaja näytelmäkirjailija
  Laura Ruohonen puhuu tekstistään ja keskustelee kanssamme)

  16:30 KURSSIN YHTEINEN PÄÄTÖS (ZOOM)


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä.
  Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 60%, itsenäistä työskentelyä 40 %. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Huom! Yleisen tilanteen niin vaatiessa kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna/videoluentoina kurssille varattuna ajankohtana.

PERUSTIETOJA

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information