Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 27.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Camilla Nenonen camilla.nenonen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa käsityksen näyttämöteoksen taiteellisesta ennakkosuunnitteluprosessista, sekä hahmottaa siihen osallistuvien taiteellisten osa-alueiden tehtävät ja mahdollisuudet esityskokonaisuuden luomisessa. Opiskelija oppii kommunikoimaan omia ideoitaan ja näkemyksiään muulle työryhmälle, löytämään yhteistä jäsennystä ja näkökulmaa suhteessa lähtökohtaan, sekä ymmärtämään vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen tärkeyden osana omaa taiteellista työskentelyään. Kurssin jälkeen eri osa-alueiden (ohjaus, dramaturgia, lavastus, puku, valo- ja äänisuunnittelu) opiskelijat kykenevät soveltamaan taiteellisen ennakkosuunnittelun prosessia tulevissa produktiotöissään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Näytelmäteksti puretaan ns lakanaksi, analysoidaan ja työstetään työryhmissä yhteiseksi teossuunnitelmaksi, joka sisältää ohjaus-, lavastus-, puku-, valo- ja äänisuunnitelmat sekä tekstin sovitusratkaisun. Teossuunnitelma esitellään kurssin päätteeksi opettajille. Kurssin aikana opiskellaan työryhmissä tekstimateriaalin, annetun tilan sekä virike- ja muun materiaalin luovaa käyttöä ja jäsentämistä. Kurssi rakentuu luennoista, ohjatusta ryhmätyöskentelystä, lattiatyöskentelystä sekä teatterikäynneistä.'

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Läsnäolo ja suoritetut harjoitustehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 40%. Kurssi perustuu ryhmätyöhön Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun eri koulutusohjelmien kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika Weboodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Taiteellinen ennakkosuunnittelu 2019 aikataulu, LUOKKA 615 TEATTERI KORKEAKOULU

Kurssi on ti-pe ja pääsääntöisesti klo 9-17.

Päiväkohtainen
sisältökuvaus annetaan kurssin ensimmäisellä kerralla.

Esityskatselu Riistapolku Helsingin
kaupunginteatterissa 18.9 klo 19-22
.

Vko 37

Ti 10.9 klo 9-17.00 (ruokatunti 12.15-13.15)

Ke 11.9 klo 9-10 omien opiskelijoiden ohjausmahdollisuus, kurssi alkaa klo
10.15-17.00,
(ruokatunti 12.15-13.15)

To 12.9 klo 9-17.00 (ruokatunti 12.15-13.15)

Pe 13.9 klo 9-10 omien opiskelijoiden ohjausmahdollisuus, kurssi alkaa klo klo
10.15-17.00 (ruokatunti 12.15-13.15)

-      
vierailu
Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä klo 15.00

Vko 38

Ti 17.9 klo klo 9-17.00 (ruokatunti 12.15-13.15)

Ke 18.9 klo 9-17.00 (ruokatunti 12.15-13.15)

-      
 Esityskatselu Riistapolku Helsingin
kaupunginteatterissa klo 19-22 (ohj. Lauri Maijala)

To 19.9 klo 9-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)

Pe 20.9 klo 9-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)

Vko 39

Ti 24.9 klo 9-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)

Ke 25.9 klo 9-10 omien opiskelijoiden ohjausmahdollisuus, kurssi alkaa klo
10.15-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)

To 26.9 klo 9-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)

Pe 27.9 klo 9-10 omien opiskelijoiden ohjausmahdollisuus, kurssi alkaa klo klo
10.15-17.00, (ruokatunti 12.15-13.15)


Description

Registration and further information