Credits: 10

Schedule: 29.10.2019 - 14.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elina Lifländer, Merja Väisänen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettajat Aallosta: 

Lavastus

Camilla Nenonen (syyslukukausi), camilla.nenonen@aalto.fi

Elina Lifländer (kevätlukukausi), elina.liflander@aalto.fi

 

Pukusuunnittelu

Anna Sinkkonen


Kurssin vastuuopettaja TeaKissa

Tuomas Fränti, tuomas.franti@uniarts.fi


Kurssin suunnittelija TeaKissa 

Tiia Kurkela, tiia.kurkela@uniarts.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa oman kiinnostuksen kohteensa ja oman näkökulmansa suhteessa yhdessä tehtävään esitykseen ja yhdistää sen osaksi taiteellisen työryhmän yhteistä ajattelua. Hän osaa soveltaa ja kehittää eteenpäin oppimiaan työtapoja ja kykenee avoimeen, luovaan vuorovaikutukseen työryhmän kanssa. Opiskelija tunnistaa suunnittelijana oman osa-alueensa tarpeet ja toimintamahdollisuutensa prosessiluontoisessa työskentelyssä. Opiskelija oppii työskentelemään opetusteatterin kanssa ja kykenee esittämään suunnitteluideansa opetusteatterin henkilökunnalle ja osallistuu suunnitelmien toteutusprosessiin opetusteatterin kanssa sovitulla tavalla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat jaetaan työryhmiin, jotka työskentelevät annetun tehtävän tai impulssin pohjalta prosessilähtöisesti ohjaaja-tai dramaturgivetoisesti. Ryhmien työskentely sisältää suunnittelu-ja harjoitusprosessin sekä esityskauden. Esitys prosessina toteutetaan yhdessä TeaK:n eri koulutusohjelmien ja Aalto-yliopiston kanssa. Kukin koulutusohjelma antaa omille opiskelijoilleen opintosuorituksen. Kurssilla on erikseen nimetty vastuuopettaja Teakista, joka huolehtii muun muassa yhteisistä aikatauluista ja niistä tiedottamisesta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Esitystiloina on TeaKin studioita ja luokkia. Työskentelyn lähtökohtana on ryhmän vetäjille (kolme O-opiskelijaa ja yksi D-opiskelija) annettu ennakkotehtävä. Ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijat muodostavat lokakuussa parit ja kehittelevät eteenpäin ideaa, jonka esittelevät muille kurssilaisille marraskuun lopussa.

 

Kurssille osallistuvat TeaKista 2. vuoden ohjaajantyön, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun opiskelijat sekä seitsemän S-näyttelijäopiskelijaa. Aallosta osallistuvat 2. vuoden lavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat. Lisäksi mukana voi olla muita opiskelijoita esiintymässä.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esityskonseptin laatiminen työryhmässä, lavastus- ja tilasuunnitelman teko tai pukujen suunnittelu sekä suunnitelmien toteutus yhdessä näyttämömestareiden ja puvuston työntekijöiden kanssa, harjoitukset ja esitykset, ryhmä- ja yksilötapaamiset ohjaavien opettajien kanssa, palautteet sekä oppimispäiväkirja.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 30%, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä työskentelyä 70%. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa sekä osallistumista harjoitustehtäviin. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 


Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaavudet sovittava oman vastuuopettajan kanssa.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. vuosikurssin opinnot sekä Devising -kurssi tai vastaavat opinnot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

 

Syksy 2019

 

Viikko 47

 EP käynnistyy kaikkien kurssin opiskelijoiden tapaamisella tiistaina 19.11. klo 17.15-19 TeaKin luokassa 607. Tapaamisessa O+D -parit esittelevät muille opiskelijoille impulssimateriaalinsa ja -ideansa. Tämän jälkeen muut opiskelijat saavat esittää perustellun toiveensa siitä, missä työryhmässä haluaisivat työskennellä. Opettajat päättävät lopullisen ryhmäjaon.

 

Viikko 49

ti 3.12. 

klo 13.30-17 Kurssin aloitus, luokka 607

ke 4.12.  

klo 9-17 Työskentely ryhmissä

to 5.12. 

klo 9-17 Työskentely ryhmissä

 

Viikolla 49 on myös tapaaminen TTP:n henkilökunnan kanssa. 

 

Syyslukukauden aikana työskennellään muissa kuin ryhmien esitystiloissa, joihin päästään viikolla 2.

 

Kevät 2020

  

Viikko 2  

ti 7.1. 

klo 9-17 harjoitukset

ke 8.1.

klo 13.30-17 harjoitukset

to 9.1. 

klo 9-10.30 tapaaminen oman opettajan kanssa koulutusohjelmittain

klo 10.30–17 harjoitukset

pe 10.1. 

klo 9-11 TTP-tapaaminen, klo  11–17 harjoitukset

 

Viikko 3 

ma 13.1. 

klo 9-17 rakennusta/suunnittelua (osa opiskelijoista muissa opinnoissa) 

ti 14.1. 

klo 9-17 harjoitukset 

ke 15.1. 

klo 9-17 harjoitukset

to 16.1. 

klo 9-10.30 tapaaminen oman opettajan kanssa koulutusohjelmittain

klo 10.30–17 harjoitukset

pe 17.1. 

klo 9-11  TTP-tapaaminen

klo  11–17 harjoitukset

 

Viikko 4  

ma 20.1. 

klo 9-17 rakennusta/suunnittelua (osa opiskelijoista muissa opinnoissa) 

ti 21.1. 

klo 9-17 harjoitukset

ke 22.1. 

klo 9-17 harjoitukset

to 23.1. 

klo 9-10.30 tapaaminen oman opettajan kanssa koulutusohjelmittain

klo 10.30–17 harjoitukset

pe 24.1. 

klo 9-11 TTP-tapaaminen

klo  11–17 harjoitukset

 

Viikko 5 

ma 27.1.  

klo 9-17 rakennusta/suunnittelua (osa opiskelijoista muissa opinnoissa) 

ti 28.1. 

klo 9-17 harjoitukset

ke 29.1. 

klo 9-17 harjoitukset

to 30.1. 

klo 9-10.30 tapaaminen oman opettajan kanssa koulutusohjelmittain

klo 10.30–17 harjoitukset

pe 31.1. 

klo 9-11 TTP-tapaaminen

klo  11–17 harjoitukset

 

Viikko 6

ma 3.-pe 7.2. 

klo 9-18 Harjoituksia, läpimenoja, kenraaliharjoituksia, ensi-illat ja esityksiä

 

Viikko 7

ma 10.-ti 11.2.

 klo 11-22 esityksiä

ke 12.2.  

klo 13-22 esityksiä

to 13.-pe 14.2. 

klo 9-17 palautteet ja purku


Description

Registration and further information