Laajuus: 3

Aikataulu: 02.09.2019 - 20.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Turunen, Kaisa Mäkinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

kimmo.e.turunen@aalto.fi

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalle hahmottuu elokuva- ja tv-alueen lavastussuunnittelijan työn luonne, lähtökohdat ja mahdollisuudet. Fokus on lavastussuunnittelijan monimuotoisessa työnkuvassa, joka yhdistää elokuvan, television sekä mediakentän visuaalisia ilmaisukeinoja. Opiskelija oppii ymmärtämään lavastajan keskeistä ja laaja-alaista roolia kokonaissuunnittelun näkökulmasta. Samalla valottuu myös ammatin nykyisyys ja tulevaisuus, jossa etv-lavastuskentän erityyppiset ammattikuvat yhä enemmän sekoittuvat toisiinsa ja keskustelevat keskenään.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Etv-lavastustaide (ELO-C5515), Etv-lavastustaide 2 (ELO-C5516) sekä Etv-lavastustaide 3 (ELO-C5517) muodostavat yhdessä kurssikokonaisuuden.

Etv-lavastustaide 1 taustoittaa ja tukee työskentelyä välittömästi tätä kurssia seuraavalla kurssilla Produktio (ELO-C3512), jossa toteutetaan lyhytelokuvan lavastus yhteistyössä Elokuvataiteen opiskelijoiden kanssa.

Elokuvalavastusta lähestytään tilallisen ja kuvallisen ajattelun sekä dramaturgisen rakenteen kautta. Välineinä käytetään ilmaisupainotteisia harjoitustehtäviä, etv-alueen materiaalien katseluita sekä tekstejä, joiden avulla käsitellään lavastusprosessin keskeisintä sisältöä sekä rakennetta.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

1. viikon teema: Havainto

2. viikon teema: Käsikirjoituksen tulkinta

3. viikon teema: Työprosessi edellisten pohjalta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot.
- Kurssin teemojen pohjalta avautuvat yhteiset keskustelut ja pohdinnat.
- Kurssin teemoja hahmottavat, avaavat ja käsittelevät ilmaisulliset harjoitustehtävät.
- Keskeinen arvosteluperuste: Opiskelijan osallistumisen aktiivisuus.
- Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

50% kontaktiopetusta
50% itsenäistä työskentelyä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallisuus, joka kerrotaan opetustapahtumaesitteessä.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kimmo Turunen: "Ruutu valaisee huoneen".

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvalavastustaide (4op)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 2/10

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

ks. annettua lukkaria.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot