Credits: 4

Schedule: 09.12.2019 - 08.01.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Turunen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

kimmo.e.turunen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalle hahmottuu elokuva- ja tv-alueen lavastussuunnittelijan työn luonne, lähtökohdat ja mahdollisuudet. Keskiössä on lavastussuunnittelijan monimuotoinen rooli, joka yhdistää elokuvan, television sekä mediaympäristön visuaalisia ilmaisukeinoja. Opiskelija oppii ymmärtämään lavastussuunnittelijan laaja-alaista roolia kokonaissuunnittelussa. Samalla arvioidaan ammatin nykyisyyttä ja tulevaisuutta, jossa etv-lavastuskentän ammattikuvat yhä enemmän sekoittuvat ja keskustelevat keskenään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on toinen osa kolmen kurssin kokonaisuutta. Edeltävä osa on Etv-lavastustaide 1 (ELO-C5515) ja seuraava osa on Etv-lavastustaide 3 (ELO-C5517).

Kurssiosio Etv-lavastustaide 2 taustoittaa ja tukee tammi-helmikuussa toteutuvaa Etv-lavastustaide 3-kurssiosiota, jossa toteutetaan installaatio-tyyppisiä lavastuksia tv-studion tekniikalla studion teknisen henkilökunnan sekä tv-kuvauksen ja -valaisun ammattilaisen opastuksella.
Kurssi alkaa laajempaa mediatilaa tarkastelevalla jaksolla, jonka jälkeen keskitytään tv- tarkemmin. Tv-lavastuksen ja mediatapahtuman dynamiikkaa lähestytään mediatilaa pohtivien harjoitustöiden ja keskusteluiden kautta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Edeltävässä sisältökuvauksessa on kirjoitusvirhe kohdassa "Kurssi alkaa laajempaa mediatilaa tarkastelevalla jaksolla, jonka jälkeen keskitytään tv- tarkemmin." Siinä pitäisi lukea "tv-alueen mediaestetiikkaan, ajatteluun ja ilmaisun taustoihin tarkemmin".

Muita tarkennuksia:

- Kurssin sisältö keskittyy tv- ja media-alueen lavastuksellisen ajattelun lähtökohtiin.

- Kurssilla keskustellaan myös lavastajan työprosessin rakenteesta, ja sen suhteesta taiteellisen idean ylläpitoon.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot.
- Kurssin teemojen pohjalta avautuvat yhteiset keskustelut ja pohdinnat.
- Kurssin teemoja hahmottavat, avaavat ja käsittelevät ilmaisulliset harjoitustehtävät.
- Keskeinen arvosteluperuste: Opiskelijan osallistumisen aktiivisuus.
- Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

50 % kontaktiopetusta
50% itsenäistä työskentelyä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähdekirjallisuus, joka kerrotaan opetustapahtumakuvauksessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tv-lavastustaide (3op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 2/6

Description

Registration and further information