Credits: 7

Schedule: 09.01.2020 - 07.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Turunen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija harjoittelee ja työstää seuraavia osa-alueita:
- Lavastuksen taiteellisen idean synnyttämisen prosessi annettujen sisällöllisten lähtökohtien pohjalta.
- Lavastuksen taiteellisen idean henkilökohtainen sekä kollektiivinen kehittely.
- Taiteellisen idean muuntaminen konkreettisiksi materiaaleiksi sekä rakennesuunnitelmiksi.
- Suunnitelmien realisoituminen valmistus- ja toteutusprosessin kautta konkreettisiksi lavastuselementeiksi.
- Taiteellisen idean ylläpito alusta loppuun koko kurssin mittaisen prosessin ajan.
- ­­Lavastuksen tekijöiden ja toteuttajien kanssa tapahtuva kommunikaatio.
- Tv-studioympäristön toiminta- ja kommunikaatiokäytäntöjen, tekniikan sekä dynamiikan suhde lavastukseen ja taiteelliseen ilmaisuun.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kurssilla toteutetaan installaatio-tyyppisiä lavastustaiteellisia teoksia tv-studion tekniikalla studioteknisen henkilökunnan sekä tv-kuvauksen ja -valaisun ammattilaisen opastuksella.
- Lavastuksen ideaa lähestytään niin, että fokuksessa on taiteellisen idean siirtyminen materiaaliin.
- Studiossa tehdään laboratoriomaisessa hengessä taiteellis-visuaalisia kokeita ja testejä annetun tehtävän pohjalta.
- Opiskelijat valmistavat sekä henkilökohtaisen että kollektiivisen prosessin kautta lavastusten rakenteelliset suunnitelmat.
- Opiskelijat valvovat suunnitelmien toteuttamista ja sovittamista teknisiin, rakenteellisiin, aikataulullisiin sekä taloudellisiin realiteetteihin.
- Opiskelijat osallistuvat lavastusmateriaalien hankkimiseen, niiden työstämiseen sekä rakenteiden pystytykseen studiossa.
- Opiskelijat laativat etukäteen studiotilanteen dramaturgian, jonka pohjalta opiskelijat, opettajat sekä tekninen henkilökunta yhdessä toteuttavat lavastustaiteellisen laboratorio-henkisen tutkivan prosessin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kurssin teemojen pohjalta avautuvat sekä lavastusprosessia ohjaavat keskustelut.
- Taiteellisen suunnittelun pohjalta synnytetty lavastuksen rakenteellinen suunnitelma.
- Suunnitelman kehittely ja konkretisointi visuaalisiksi sekä sanallisiksi ohjeiksi.
- Lavastuksen rakennus- ja toteutusryhmän kanssa työskentely.
- Taiteellisen idean prosessin ylläpito realisointiprosessin aikana.
- Lavastuksen pystytykseen osallistuminen.
- Studiokuvausten valmistelu yhdessä rakenteita toteuttavan työryhmän kanssa.
- Studiokuvausten toteutus yhdessä taiteellisen ja studioteknisen työryhmän kanssa
- Keskeinen arvosteluperuste: Opiskelijan osallistumisen aktiivisuus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

50% kontaktiopetusta
50% itsenäistä työskentelyä- Opiskelija valvoo lavastuksen pystytystä studioon ja myös osallistuu siihen omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa rajoissa.

- Opiskelija on mukana kuvaustilanteessa pitäen huolta siitä, että lavastuksen visuaalinen idea toteutuu suunnitellulla tavalla.

- Edelliseen liittyen: Opiskelija opettelee kuvaustilanteeseen kuuluvia kommunikaatio- ja neuvottelutaitoja.

-

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tv-studion lavastussuunnittelu ELO-C5503 (5op), Tv-studioilmaisu ELO-C5509 (4op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 2/6

Description

Registration and further information