Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää digitaalisten lavasteiden ja VFX:n taiteelliset mahdollisuudet kuvallisessa ilmaisussa. Hän osaa analysoida niihin liittyvää visuaalista estetiikkaa. Hän on perillä digitaalisesti rakennettua lavastusta sisältävien projektien työnkulusta.

Laajuus: 4

Aikataulu: 07.01.2020 - 24.01.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Teemu Määttänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Määttänen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 10.12.2019-21.12.2112):

Opettaja Bjarke Aalto, Aalto Studios

Bjarke.aalto@aalto.fi

puh +358 45 353 6795

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esimerkkien, luentojen ja harjoitustöiden avulla hahmotetaan digitaalisen lavastuksen ja VFX:n ilmaisumahdollisuuksia ja asemaa osana erilaisia tuotantoja. Osana kurssia toteutetaan pienimuotoinen VFX-demo.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80 % läsnäolo ja suoritetut harjoitustyöt. Taitojen kehittyminen kurssin aikana, opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen. Osallistuminen ensimmäiseen kurssipäivään on pakollista.

  Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen. Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjatut ja itsenäiset harjoitustehtävät.

  Kontaktiopetus: 56 h
  Ohjatut ja/tai itsenäiset harjoitustehtävät: 56 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5514 Johdatus digitaaliseen lavastukseen ja efekteihin
  ELO-C5513 Kompositoinnin perusteet
  ELO-C5510 Digitaalinen lavastus ja efektit 1: Johdatus digitaaliseen lavastukseen ja efekteihin

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018). 

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty 
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta 
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssista osa (16.1. ja 17.1.) on Aalto Studiosin Roihupellon Studio 3:ssa osoitteessa Laippatie 14

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/12

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssista osa (16.1. ja 17.1.) on Aalto Studiosin Roihupellon Studio 3:ssa osoitteessa Laippatie 14

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  7.1 Luentoa 9:00-16:00: VFX ja Digitaalisen Lavastuksen Historia ja Tulevaisuus.

  8.1 Luentoa 9:00-16:00: Pre production ja suunnittelu workflow. Tehtävänanto

  9.1 Itsenäistä Suunnittelua

  10.1 9:00-12:00 Suunnitelmien tarkastusta. Sen jälkeen itsenäistä suunnittelua.


  13.1 Itsenäistä työskentelyä: Pleittien tekemistä / kuvausta 

  14.1Itsenäistä työskentelyä:  Pleittien tekemistä / kuvausta 

  15.1 Itsenäistä työskentelyä: Pleittien tekemistä / kuvausta 

  16.1 9:00-16:00 Greenscreen kuvaukset Roihupellossa, laippatie 14, Studio 3 

  17.1 9:00-16:00 Greenscreen kuvaukset Roihupellossa, laippatie 14, Studio 3 


  20.1 9:00-16:00 Materiaalien katselu ja siirrot / Kompositointi.

  21.1 9:00-16:00 Sami Haartemo? Luento / Kompositointi jatkuu

  22.1 9:00-16:00 Kompositointi

  23.1 9:00-16:00 Kompositointi/Värimäärrittely

  24.1 10:00 - 13:00 Tehtävien katselu ja Palaute.

Description

Registration and further information