Credits: 6

Schedule: 04.05.2020 - 29.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaisa Mäkinen, Rauno Ronkainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla keskitytään siihen, miten eri alojen opiskelijoiden kommunikointi ja eri näkökulmat prosessin aikana luovat johdonmukaisen maailman käsitteen ja miten luotu konsepti esitetään yleisölle visuaalisilla, audiovisuaalisilla, tekstuaalisilla ja/tai muilla keinoilla. Kurssilla rohkaistaan opiskelijoita kokeilemaan erilaisia yhteistyötapoja eri pääaineiden välillä. Opiskelija kehittää kykyään reflektoida ideoitaan ja ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa osana isoa työryhmää

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

“Ympäristön rooli on yhtä tärkeä kuin kasvojen”
Robert Bresson

Worldbuilding on prosessinomainen, poikkitieteellinen kurssi jossa pyritään rakentamaan imaginaarinen maailma, joka voi toimia eri kertomusten inspiraationa ja lähteenä.

Worldbuilding on tarinankerronnan käytäntö, jossa luodaan konteksti tarinalle ennen varsinaisen tarinan kertomista: maantiede, kasvisto ja eläimistö, kulttuuri, yhteiskuntajärjestelmä, asukkaat, teknologian taso, maantieteelliset piirteet, ilmasto, historia jne.

Kurssilla keskitytään siihen, miten eri alojen opiskelijoiden kommunikointi sekä eri näkökulmat prosessin aikana luovat johdonmukaisen maailman käsitteen ja miten luotu konsepti esitetään yleisölle visuaalisilla, audiovisuaalisilla, tekstuaalisilla ja/tai muilla keinoilla.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Course contentWorldbuilding course is a cross-disciplinary collaborational experiment on how to build an

imaginary (populated) world, that can act as an inspiration and source for different narratives.

The focus is on how to communicate during the process to create consistent concept of this world

and how to present it to an outside audience with visual, audial, textual or other means.

The teams will start with pre-defined loose frame, and work within this frame to create the world(s).

The course duration is four weeks. Course content consists of lectures by visitors, excursions,

group discussions and independent hands-on work. Visiting lecturers provide unique viewpoints to

worldbuilding from their respective fields of expertise. Existing cases of imaginary worlds in

literature, performing arts, cinema and gaming are also explored and analyzed during the course.Learning outcomesThe art and craft of worldbuilding has many useful applications for writers and designers. This

course gives inspiration on how to experiment on developing and combining ideas to create a

consistent imaginary world, and how to present this world via visual, auditory, and other examples.

During the course students are encouraged to learn new ways of collaboration that can break

traditional boundaries between disciplines.
Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen luennoille, yhteisiin harjoituksiin ja ryhmässä annettavaan palautteeseen.
Mahdolliset ekskursiot

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osallistuu yhteisille luennoille ja ryhmissä tehtäviin harjoituksiin ja palautteisiin.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

3 vsk opiskelijat

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssi järjestetään etäopetuksena

Varmistuneita luennoitsijoita:

5.5. Course introduction Jyrki Pylväs: Experiments and experiences in worldbuilding 

6.5. Vilja Autiokyrö: Improvisation as a worldbuilding tool /Improvisaatio maailman rakentajana

7.5. J.Pekka Mäkelä: Making a world you need, not the world you want /

8.5. TBA

12.5. Maria Oiva: Experiential performance / Kokemusesitys

13.5. Tere Vadén: Economic transition / Ekologinen jälleenrakennus

14.5. TBA

15.5. Janne Laine / sound designer: Creating soundworlds

19.-22.5. checkpoints

28.-29.5. course project presentations
Description

Registration and further information