Omfattning: 5

Tidtabel: 07.05.2020 - 29.05.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Liisa Ikonen

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Vastuuopettaja: professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi

15.4 -31.5 vastuuopettajan sijaisena lavastaja Camilla Nenonen camilla.nenonen@aalto.fi

Kurssin opettaja: lavastajan Camilla Nenonen camilla.nenonen@aalto.fi (sähköposti voimassa 15.4 alkaen)Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii analysoimaan näytelmätekstiä lavastajan näkökulmasta ja käyttämään dramaturgista lakanaa analyysin työkaluna. Opiskelija oppii tekemään analyysin pohjalta oman taiteellisen tulkintansa ja kehittämään sitä eteenpäin havaintojen, kokemusten ja erilaisten referenssimateriaalien avulla sekä tekemään oman ehdotuksensa näytelmän tila- ja lavastussuunnitelmaksi pienoismallia hyödyntäen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla luetaan ja analysoidaan klassikkonäytelmä ja tarkastellaan tekstistä avautuvan tiedon suhdetta lavastusratkaisun syntymiseen sekä harjoitellaan kunkin opiskelijan oman tulkinnan artikuloimista tila- ja lavastusratkaisuksi pienoismallin avulla. Kurssin päätteeksi jokainen opiskelija esittelee oman suunnitelmansa.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Kurssilla valmistetaan oma lavastussuunnitelma Laura Ruohosen näytelmästä Kuningatar K.

Näytelmä luetaan ja analysoidaan alustavasti edeltävällä Dramaturgia I kurssilla. Tekstistä tilaksi kurssilla keskitytään tekstin, lakanan ja lavastajan työprosessin välisiin kysymyksiin sekä tekstiin pohjautuvan suunniitelman tuottamiseen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin arviointi pohjautuu yksilölliseen harjoitustehtävään ja aktiivisuuteen ryhmätyötilanteissa.
Harjoitustehtävässa arvioidaan:
- Tekstin ja tilan vuorovaikutuksen toteutumista
- Oman tulkinnan muodostamista ja siirtämistä tila- ja lavastusratkaisuihin
- Tila- ja lavastusratkaisujen potentiaalia suhteessa esityksen valmistamiseen
- Pienoismallin taiteellinen ja tekninen toteutusta

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssi toteutetaan etäopetuksena ja kurssille
ilmoittautuneita informoidaan luennoista ja tehtävistä sähköpostitse.

Kurssilla käytetään Zoom videokokous työkalua. Varaudu siihen, että sinulla on käytössäsi tietokone, jolla saat käytetty zoomia.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 60%, itsenäistä työskentelyä 40 %. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa, suoritettuja harjoitustehtäviä sekä osallistumista loppupresentaatioihin. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

Etäopetuksen kautta toteutuvan kurssin kontaktiopetuksen aikataulusta infotaan kurssin alkaessa.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Näytelmä Laura Ruohonen: kunongatar K toimitetaan opiskelijoille sähköpostitse.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6002

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi sisältää iltaisin tapahtuvia esityskatseluita.

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

 TEKSTISTÄ TILAKSI    7.5.-29.5.2020

 Kurssi tapahtuu etäopetuksena Zoom-alustan kautta.Zoom-ID:t seuraavaan opetustapahtumaan tulevat aalto-sähköpostiin edellisenä arkipäivänä.Kurssin ensimmäisenä päivänä sovitaan tarkemmin yhdessä etäopetuksen käytännöstä. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia. 

 Linkki kurssin ensimmäiseen päivään tulee opiskelijoiden aalto-mailiin keskiviikkona 6.5.

 

Viikko 19

 TO 7.5.  

Klo 9.30-12 ja klo 13-16  Yhteistä opetusta zoomissa, sekä itsenäinen lukutehtävä ja siitä keskustelua.

 

PE 8.5.   

 Klo 9.30 Aamupäivän lukutehtävän antaminen

Klo 13 Aamupäivän lukutehtävän purkukeskustelu sekä TEHTÄVÄ 1:n, ”Maailma, tyyli perustilanne”, antaminen

 


 Viikko 20

 MA 11.5. 

 Klo 10-12 Lavastaja Janne Vasama kertoo ideoiden etsimisestä ja luonnostelusta omassa työssään

 Iltapäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 1:n parissa 

 

 TI 12.5.

 Klo 9.30-12.30 Mahdollisesti yhteistä ohjelmaa, tämä tarkentuu vielä

 Iltapäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 1:n parissa

 

 KE 13.5.

 Klo 9.30-12.30 välillä kullakin 30 min henkilökohtainen ohjaustapaaminen Camillan kanssa, jossa ensimmäisten kuvallisten ajatusten esittely ja niistä keskustelu. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

 Iltapäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 1:n parissa

 

 TO 14.5.

 Aamupäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 1:n parissa

 Klo 13-16 Yhteinen katselmus koko ryhmän kanssa TEHTÄVÄ 1:stä 

sekä TEHTÄVÄ 2:n, ”Pienoismalli”, antaminen

              

 PE 15.5.

 Itsenäinen työskentely TEHTÄVÄ 2:n parissa. 

Camilla linjoilla zoomissa klo 13-14, jos on kysymyksiä tai haluaa keskustella työvaiheestaan tai ideoistaan

 


Viikko 21

 MA 18.5. 

 Aamupäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 2:n parissa

 Klo 13-16 Ykkösten kevätkritiikki (ei koske Arnia)

 

 TI 19.5.

 Aamupäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 2:n parissa

 Klo 13-16 välillä kullakin 30 min henkilökohtainen ohjaustapaaminen Camillan kanssa, jossa tsekataan tehtävän 2 sen hetkinen vaihe ja keskustellaan siitä.

Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

 

 KE 20.5. 

 Aamupäivällä itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 2:n parissa

 Klo 13-16 Yhteinen katselmus koko ryhmän kanssa kunkin työvaiheeseen

 

 TO 21.5. HELATORSTAI (vapaa)

 

 PE 22.5

 Itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 2:n parissa

 


Viikko 22

 MA 25.5

 Itsenäistä työskentelyä TEHTÄVÄ 2:n parissa

 Camilla linjoilla zoomissa klo 10-11, jos on kysymyksiä tai haluaa keskustella työvaiheestaan tai ideoistaan

 

 TI 26.5.  

 Klo 9.30-10.30 TEHTÄVÄ 3:n, ”Presentaatio”, antaminen. Tehtävää 3 tehdään rinnakkain pienoismallin kanssa. 

 Klo 10.30-13.30 välillä kullakin 30 min henkilökohtainen ohjaustapaaminen Camillan kanssa, jossa tsekataan tehtävän 2 sen hetkinen vaihe ja keskustellaan siitä.

Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

 

 KE 27.5.  

 Itsenäinen työskentely TEHTÄVIEN 2 ja 3 parissa

 

 TO 28.5. 

 Aamupäivällä itsenäinen työskentely TEHTÄVIEN 2 ja 3 parissa

 Klo 13-16.30 Kurssin loppuresentaatiot x 3 kpl, ohjaaja Janne Pellinen mukana kommentoimassa ja antamassa palautetta

 

 PE 29.5. 

 Klo 9.30-12 Kurssin loppuresentaatiot x 2 kpl, ohjaaja Janne Pellinen mukana kommentoimassa ja antamassa palautetta

 Klo 13 Kurssin loppupalaute ja päätös


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation