Credits: 3

Schedule: 13.01.2020 - 24.01.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elina Lifländer

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Professori Liisa Ikonen 050-57721042 liisa.ikonen@aalto.fi

Kurssin opettaja valosuunnittelija Mia Kivinen mia.kivinen@welho.com  041 4662972

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää valon mahdollisuuksia esityksen taiteellisen kokonaisuuden osana. Opiskelijalla on valmiuksia luovaan yhteistyöhön valosuunnittelijan kanssa. Opiskelija tuntee yleisimmät valonheitintyypit ja tietää, mitä muuta kalustoa esityksen valaisussa yleisesti käytetään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään valon olemukseen ja sovelluksiin sekä tutustutaan valotekniseen laitteistoon. Tutkitaan valoa tilallisena, ajallisena ja fysikaalisena dramaturgisena elementtinä.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssiin sisältyy essee.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arviointi perustuu läsnäoloon, harjoitustehtävien toteuttamiseen ja prosessointiin sekä aktiivisuuteen yhteisissä keskusteluissa.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Aktiivisuus, kiinnostus ja halu kokeilla asioita harjoitustehtävien puitteissa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 60%, itsenäistä työskentelyä 40%. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot ( 1 luento/opetuspäivä), harjoitustehtävät ja katselut yhteensä n 81 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssin aikana.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valosuunnittelun perusteet, 3 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6004

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Varauduttava muutamiin esityskatseluihin ilta-aikaan.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

PAIKKA: KALLIO STAGE

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssi on päivittäin klo 10.00  - 17.00

Perjantaina 17.1 ja keskiviikkona 22.1 ei ole opetusta!

KURSSIIN SISÄLTYY ESITYSKATSELUJA; MUTTA AIEMMIN ILMOITETUT ESITYSKATSELUT ON PERUTTU LUKUUNOTTAMATTA SEURAAVAA:

18.1 KARTTA Kansallisteatterin Willensaunassa klo 13.00 (huom! LAUANTAI)

Muut katselut ilmoitetaan kurssin aikana. Pahoittelemme muutoksia!

Description

Registration and further information