Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa käsityksen siitä, miten suunnittelijan työtä voi lähestyä eri tavoilla. Opiskelija oppii hahmottamaan, miten suunnittelijan työprosessit voivat edetä monimuotoisesti erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä, kuten ammattiteatterissa, vapaalla kentällä ja laajemmin esittävien taiteiden alueella.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.09.2019 - 20.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Lifländer

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Ikonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 16.08.2019-21.12.2112):

Professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi

0505771042

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan erilaisiin esittävien taiteiden alueille sijoittuviin teoksiin ja tapahtumiin ja tehdään aiheeseen liittyviä harjoitustehtäviä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan lavastajan erilaisiin työskentely-ympäristöihin ja vaihteleviin työnkuviin luentojen, taiteilijatapaamisten ja esityskatseluiden avulla. Kurssilla suoritetaan kaksi tehtävää, joissa tarkastellaan opittuja sisältöjä suhteessa kunkin opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja harjoitetaan oman taiteen esittelemiseen liittyvää kirjallista ja suullista ilmaisua.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi perustuu aktiiviseen läsnäoloon sekä harjoitustöissä ja yhteisissä keskusteluissa osoitettuun tapaan toteuttaa ja perustella omia taiteellisia ideoita.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn tunnistaa oman taiteilijuutensa lähtökohtia, kykyyn hahmotella tulevia kiinnostuksen kohteitaan sekä kykyyn reflektoida omia ajatuksiaan suhteessa laajempaan esittävien taiteiden kenttään, kurssilla kuultuihin luentoihin, taiteilijatapaamisiin ja esityskatseluihin. Arviointi tapahtuu osittain  suullisesti tehtävien käsittelyn yhteydessä ja osittain kirjallisesti kurssin jälkeen annetun henkilökohtaisen palautteen muodossa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 40 h  itsenäistä työskentelyä 41 h . Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä. Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin työmäärä on yhteensä 82,5 h

  Luennot: 11 h (kuormittavuus 22 h)

  Taiteilijatapaamiset: 15 h (kuormittavuus 15 h)

  Esityskatselut: 13 h (kuormittavuus 13 h)

  Tehtävät: 14 h (kuormittavuus 25,5 h)

  Yhteinen työskentely: 7 h (kuormittavuus 7 h)

PERUSTIETOJA

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen weboodissa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. yllä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Minimi- ja maksimiosallistujamäärät 2/4

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. yllä

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  09.09  maanantai.Klo. 14.00 – 17.00: Luento,
  Lavastajan yleisimmät työskentely-ympäristöt, Vos -teatterit ja  vapaa kenttä.

  10.09 tiistai. Klo. 09.15 – 12.00: Itsenäistä työskentelyä
  tehtävien parissa. Klo. 14.00 – 17.00: Luento, Lavastajantyö ja teatterialan
  työehtosopimus. Klo. 19.00: Esityskatselu:Sapiens, Kansallisteatteri, osoitteessa: Läntinen Teatterikuja 1.

  11.09 keskiviikko. Klo. 09.15. – 12.00: Taiteilijatapaaminen Sapiens –esityksen lavastaja Samuli Laine Wauhaus ryhmästä. Klo. 13.15 –  15.00: Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa. Klo. 19.00: Esityskatselu:Mun
  siivet ei mahdu kahvihuoneeseen
  . Circo Uuden sirkuksen keskus, osoitteessa:
  Kaasutehtaankuja 1.

  12.09. torstai. Klo. 09.15 – 12.00: Taiteilijatapaaminen: lavastaja Janne Vasama. Klo. 13.15 – 15.00: Luento: Laajennettu skenografia. Klo. 15.00 –
  17.00:
  Itsenäistä työskentelyä
  tehtävien parissa.

  13.09 perjantai.Klo. 09.15 – 12.00: Taiteilijatapaaminen: lavastaja Salla Salin. Klo. 13.15- 14.00: Yhteistä työskentelyä. Klo. 14.00 –
  17.00:
  Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa.

  16.9. maanantai. Klo. 14.15
  -15.30:
  Huonepakopelit Labyrinth Games:The Holy Grail ja The Flying Dutchman osoitteessa Vuorimiehenkatu 3 sekä Internship osoitteessa Viides linja 2. (Opiskelijat
  jaetaan esitysko
  htaisiin ryhmiin perjantaina 13.9.)

  17.9 tiistai.Klo. 9.15 – 12.00: Luento, Taiteellinen tutkimus/tieteellinen taiteen tutkimus.Klo. 13.15 - 15.00: Itsenäistä työskentelyä. Klo. 19.00: Esityskatselu, Anna-Mari Karvonen: Asennot. Q-teatteri, osoitteessa Tunturikatu 16.  Esityksen jälkeen tavataan lyhyesti lavastaja Jaakko Pietiläinen.

  18.9 keskiviikko. Klo. 9.15 –
  12.00:
  Taiteilijatapaaminen:
  lavastaja Tomi Flyckt. Klo. 19.00: Esityskatselu: Franz Xaver Kroetz: Riistapolku, Helsingin kaupungin teatteri. Osoitteessa: Ensi linja 2.

  19.9 torstai. Klo. 09.00 - 12.00: Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa. Klo. 13.15 – 15.00: Yhteistä työskentelyä. Klo. 16.15 –
  18.45:
  Taiteilijatapaaminen:
  lavastaja Antti Mattila Helsingin kaupungin teatterissa, osoitteessa:
  Ensi linja 2.

  20.9 Perjantai. Klo. 09.15 –
  12.00:
  Yhteistä työskentelyä. Klo. 13.15 –
  14.15
  . Yhteistä työskentelyä.


Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot