Credits: 3

Schedule: 14.10.2019 - 25.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elina Lifländer

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi puh. 050-5677503


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii perusteet tilan dramaturgiasta ja hän oppii tekemään tilasuunnitelman, joka tähtää tarkoituksenmukaisen tilakokemuksen tuottamiseen. Opiskelija oppii, miten tilan fyysiset rakennetekijät, kuten volyymit, massat, pinnat ja niiden sijoittelu vaikuttavat tilakokemuksen syntymiseen. Hän oppii, miten tilallisen komposition rakentaminen tilan eri osatekijöitä varioimalla tuottaa tilaan myös erilaisia merkityksiä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilallisen, ilmaisua koskevan peruskäsitteistön haltuun ottaminen sekä tilasuunnittelutaitojen harjaannuttaminen pienimuotoisten harjoitustöiden kautta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arviointi perustuu läsnäoloon ja työprosessin etenemiseen ja harjoitustöissä osoitettuun tilan esityksellisen potentiaalin oivaltamiseen ja soveltamiseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 50%, itsenäistä työskentelyä 50 %. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä suoritettuja harjoitustehtäviä.
Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilan hahmottamisen perusteet

Details on the schedule (applies in this implementation): 

14.10 ma - 18.10 pe klo 9.15 -17.00 R029 / 377 Atelje

21.10
ma klo 14.00 - 17.00 Kallio Stage, Pengerkatu 11, HUOM! Tapaaminen
TASAN kello 14.00 ulko-ovella Pengerkadulla. Mikäli myöhästyt ota
yhteyttä puhelimitse opettajaan,

22.10 ti klo 9.15 - 17.00 Kallio Stage

23.10 ke klo 9.15 - 17.00 Kallio Stage

24.10 to - 25.10 pe klo 9.15 - 17.00 R029 / 377 Atelje

Katso tarkempi aikataulu kurssin materiaalit -kansiosta

Description

Registration and further information